-20 kraadise külmaga toimuvad õppetunnid õues!

07012015

Maidla Kooli sai esitatud järelepärimine:

Tere!

Palun selgitust, miks toimus eile, 07.01.2015 viies õppetund ajavahemikul 12.40-13.25 kui tunniplaani kohaselt oli IV klassi kehaline kasvatus, õues.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 9 punkt 5 lõige 1, tohib tunde läbi viia kuni – 10 kraadise tegeliku temperatuuriga (https://klassileht.ee/kulmapuhad/). Vastavalt Ilmateenistuse mõõtmistulemustele oli Kirde-Eestis 07.01.2015 kell 13.00 tegelik õhutemperatuur -19 ja -20 kraadi, mis vabastaks lapsed isegi koolipäevast, rääkimata kehalise kasvatuse tunnist, mis viiakse õpetaja omavolil läbi õues!
Määruses on veel tegemist Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudiga, mis nüüd tegutseb Ilmateenistuse nime all, omavad siiski nemad kalibreeritud seadmeid õhutemperatuuri määramiseks ning laste tervise seisukohalt peaks antud reegleid täpselt järgima. Sooviksin teada, millised kalibreeritud õhutemperatuuri määratlemise seadmed on Maidla Kooli käsutuses, et need erinevad niivõrd riikliku ilmateenistuse omadest?
Sotsiaalministrit on antud veast teavitatud.

Uljam Teuli

19 thoughts on “-20 kraadise külmaga toimuvad õppetunnid õues!

 1. Saabus vastus:

  Tere!

  Tänan teavitamast!
  Kiri edastatud kehalise kasvatuse õpetajale.

  Lugupidamisega

  Meelike Abroi

  1. Minu vastus sellele kirjale:

   Tere!

   Tegemist ei olnud informatiivse kirjaga vaid tõsise rikkumise teatisega millele loodan kooli poolt saada adekvaatset ja kiiret vastust, antud kiri ei olnud seda mitte. Ootan tõsiseltvõetavamat lahendust selle nädala jooksul.

   Uljam Teuli

 2. Saabus vastus:

  Tere hommikust, lp Uljam Teuli!

  Teie esimese kirja sain 8.jaanuaril kl 8.19 (saabunud, lugesin hiljem, kuna mul on töökohustused erinevate hoonetes). Seega on mul aega vastamiseks 5 päeva. Kõigepealt selgitatakse välja, mis juhtus, uuritakse osapooltelt toimunu kohta, vestlusse kaasatakse ka klassijuhataja. Seega ei olnud eile võimalik anda Teile adekvaatset vastust. Loodan, et mõistate seda.

  Kui õpetaja on süüdi, siis karistab teda tööandja.

  Minu teiste koolide kogemus on selline, et kui tekkis mingi probleem, siis lapsevanem tuli kooli, kus arutasime probleemi kõigi osapooltega.

  Ükskõik, mis ka ei toimuks, jäägem alati üksteise suhtes viisakaks!

  Lugupidamisega

  Meelike Abroi
  Maidla Kooli direktor

  1. Tere!

   Kuna vastus oli, et kiri edastati ning sellega oleks nagu kogu lugu lõppenud, siis loomulikult ei saa ma lugeda seda ammendavaks vastuseks. Teine kiri on nüüd palju parem ning kui see oleks kohe tulnud, siis ma ei oleks pidanud ultimaatumiga esinema.
   Mingisuguseid läbirääkimisi ma kooli tegema ei tule, kogu suhtlus käib ainult kirjalikult. Tegemist ei ole mitte minu isikliku probleemiga vaid kõikide laste omaga, seega peaksite kaasama kõikide klasside klassijuhatajad kelle tunnid viidi läbi väljas, ilmastikuolusid arvestamata. Soovitan need tunnid välja selgitada ning alles siis saate aru rikkumise ulatusest.
   Jään lahendust ootama.

 3. Saabus vastus:

  Tere taas!

  Tänan kirja eest!
  Vastuse saadan 30 päeva jooksul alates 08.01.2015.

  Lugupidamisega

  Meelike Abroi
  Maidla Kooli direktor

 4. Kuna antud juhtum ei puuduta mitte ainult mind vaid kõikide laste vanemaid I-V klassini, kelle tunnid toimusid reegelid eirates õues, siis ei näe ma mingisugust võimalust, et kool suudab erapooletu menetluse läbi viia. Seetõttu panin ma antud juhtumi puhul teele sellise kirja:

  Tere!

  Teavitan vahejuhtumist Maidla Koolis, millele soovin erapooletut hinnangut saada.

  Digitaalselt allkirjastatud avaldus on manuses.

  Kiri on edastatud Politsei- ja Piirivalveametisse õigusliku hinnangu saamiseks, Lüganuse Vallavalitsusse koolipidaja teavitamiseks, Haridus- ja Teadusministeeriumisse kui järelvalveametisse ning Maidla Kooli hoolekogule lapsevanemate teavitamiseks.

  Uljam Teuli

  Kirja sisu ei kuulu menetluseelsel ajal avalikustamisele, kuid juhtumiga seotud lapsevanemad võivad selle avaldusega tutvuda läbi minu või siis hoolekogu kaudu.

 5. VASTUS

  Juhtisite tähelepanu 07.01.2015 õues toimunud kehalise kasvatuse tundidele. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele tohib kehalise kasvatuse tunde läbi viia 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10°C.

  Olles kuulanud ära kehalise kasvatuse õpetaja on selgunud, et õpetajal oleks tulnud viibida kõikide lastega siseruumides.

  Õpetaja selgitus: „Kolmapäeval, 7.jaan., viibisin 4. klassi kehalise kasvatuse 5. tunni ajal õues suusatades. Kooli digitermomeeter näitas -8°C, millele liitsin -2°C varasemat kogemust arvestades, et see on maja lähedal. Tunni läbiviimiseks leidsin tuulevaikse ja päikesepaistelise koha kooli õuel suure Maidla koolimaja ja Maidla Mõisa Arenduse maja ees, mis varjasid tuult. Suusakeppe me ei kasutanud, mis andis võimaluse aktiivsemalt liigutada. Tunni ajal küsisin mitu korda ka lastelt, kas on kellelgi külm, jälgisin ka laste nägu. Vastused olid eitavad, sellegipoolest läksime 10-15 min. enne tunni lõppu spordihoonesse.

  Neljapäeval, 8. jaan., viibisin kehalise kasvatuse tundide ajal õues. Kooli termomeeter näitas külma -6°C kuni -7°C, sõltuvalt erinevate tundide ajast, seega alla -10°C. Enne tunni algust selgitasin õpilastele õige riietuse vajalikkust, et me ei võta suusakeppe, mis annab võimaluse käsi rohkem liigutada.

  Samuti rääkisin ka näolihaste liigutamise vajalikkusest õues jahedama ilma korral. Ütlesin õpilastele, et kelle jaoks on õues külm, siis see võib sisse jääda. Selgitusteks kulus aega umbes 10 minutit. 2. klassis kaks õpilast nii tegidki.

  Õues avastasin, et ühel õpilasel puuduvad kindad (juba kodunt oli tulnud ilma kinnasteta), kelle saatsin sisse ja teise õpilase saatsin ka spordihoonesse, kelle isa oli mures õuekülma tõttu. Tunni läbiviimiseks valisin tuulevaiksema koha, s.o. spordihoone taga ja pargi vahel oleva jalgpalliväljaku. Suuskadel viibisime õues 10 – 15 minutit, mille järel panime suusad ära. Tund jätkus saalis suusatehnika piltide vaatamisega.

  Selle päeva kehalise kasvatuse tunnid algasid spordihoones selgitustega, jätkusid tuulevaiksemas piirkonnas spordihoone ja pargi vahelisel alal õues ning lühendatud ajaga.“

  Edaspidi lähtub õpetaja Riigi Ilmateenistuse kodulehel olevatest andmetest ning arvestab tajutava temperatuuriga.

  Lugupidamisega

  Meelike Abroi

  1. Õpetaja poolt antud selgitused lubavad oletada, et ta sai aru, et õues on tundide läbiviimiseks liiga külm ilm – lühendas tundi, valis varjulise koha, jälgis et külm nägu ära ei võtaks. Miks peab alglasside õppetnde viima läbi olukorras, mis ilmselgelt võivad lõppeda tervisekahjustusega? Minu kogemused ütlevad, et õpetaja on ka varem ilmast olenemata tunde õues läbi viinud (sajab vihma, on tugev tuul jms), kuid ainukene säte millega ma saan teda korrale kutsuda on talvekülm.
   Vastusest ei lähtu ka, et kool või õpetaja tunneksid kahetsust juhtunu suhtes ning nagu ma ennustasin, siis mingisuguseid sanktsioone ei järgne. Seetõttu ongi põhjendatud minu pöördumine politsei poole, kuna antud tingimustes tundide läbiviimine oli õpetaja poolt vastutustundetu ning laste tervist ohtu seadev.

 6. Maidla hoolekogu hinnang 28.01.2015

  Lapsevanem U. Teuli on pöördunud hoolekogu poole hinnangu saamiseks 08.01.2015 kehalise
  kasvatuse tundide õues toimumise kohta. 3
  Hoolekogu on seisukohal, et seadust tuleb täita. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6.
  klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; Võrdluseks tõi
  hoolekogu liige välja lasteaia, kus lapsed võivad õues viibida ka kuni miinus 20 °C tegelikult
  toimiva välisõhu temperatuuri korral.
  Samas peaks jääma õpetajale otsustusõigus laste õue viimisel, arvestades kohalikke ilmaolusid.
  Tegelik ilm Maidla Kooli ja lähima ametiliku ilmavaatluspunkti vahel võib olla väga erinev, kuna
  vahemaa Jõhvi ja Maidla vahel on pikk.
  Hoolekogu ettepanek: pöörduda Maidla Kooli juhtkonnal Haridus- ja Teadusministeeriumi poole
  juhtnööride saamiseks, kuidas arvestada tuulekülma, kui lähim ametlik mõõtmine on linnulennult
  25 km kaugusel.

  1. Tore, et me oleme hoolekoguga sama meelt, et seaduseid tuleb täita. Probleem oleks olnud siis, kui hoolekogu ei oleks samale järeldusele jõudnud. Oma kogemustest lähtuvat on ka hoolekogul seaduse täitmisest olnud erinevaid arusaamasid.
   Küll aga ei muuda minu hinnangut antud juhtumile see, et väljas toimusid õppetunnid tõepoolest ekstreemse külmaga, kuna 25 km ida suunas oli -19 kraadi külma ning 25 km lääne suunas -20 kraadi külma. Ma ei saa kuidagi olla nõus seisukohaga, et Maidla küla on selline eriline paik, kus antud hetkel valitseb kõigest -10 kraadi. Loogiline oleks võtta nende kahe paiga keskmine, ning sellel päeval oli see -19,5 kraadi. Hoolekogu tõenäoliselt selle peale ei tule, et peab ministeeriumilt sellise tehte lahendamiseks abi küsima. Ma tean küll, et matemaatika õpetaja õpetamismeetodid on mulle vastuvõetamatud, kuid äkki selle tehte lahendamise abistamisel saab ikka kuidagi aidata?

 7. Vastuskiri avaldusele

  Teie kirjas kirjeldatud juhtumites ei ole karistusseadustiku § 123 süüteo koosseisu kuna nimetatud säte eeldab teise inimese eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda asetamist ja/või sellisesse olukorda jätmist. Nimetatud süüteokoosseis eeldab ka reaalset ohtu elule või rasket tervisekahjustust võimaliku tagajärjena.
  Kehalise kasvatuse tunni läbiviimine kirjeldatud tingimustes ei anna alust kahtlustada isiku (antud juhul õpetaja) tahtlust tekitada õpilastele tervisekahjustusi või ohustada nende elu.
  Teie poolt kirjeldatud juhtumid võivad vastuolus olla sotsiaalministri määruse “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”, mille rikkumise menetlemine ei kuulu politsei pädevusse.

  Lugupidamisega

  Maksim Šarabanov
  komissar
  Ida prefektuur, Jõhvi politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus
  noorsoopolitseinik

 8. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimise kohta Maidla koolis

  Juhtisite tähelepanu Maidla kooli poolt õues läbiviidud kehalise kasvatuse tundidele 7. jaanuaril 2015. aastal.
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 1 kohaselt vastutab õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste otstarbeka korraldamise eest kooli direktor.
  Vallavalitsus tutvus asjaoludega ja toimusid vestlused kooli direktoriga. Kehalise kasvatuse tunde tohib läbi viia vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10°C.
  Oleme nõus Teile edastatud kooli seisukohaga, et edaspidi lähtutakse õigusaktidest tulenevalt ilmateenistuse andmetest ning kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel arvestatakse tajutava temperatuuriga.

  Lugupidamisega

  Allar Aron
  vallavanem
  Koopia: Haridus- ja Teadusministeerium

 9. Ma tean, et paljud on selle vastu, kuidas olen otsustanud lahendada selle probleemi ning jagatakse linki, kuidas rootsi lapsed käivad jääaugus sulistamas http://www.thelocal.se/20150202/swedish-gym-class-ice-hole Tegemist ei ole niisama sulistamisega vaid ellujäämisoskuse õpetamisega, kuidas läbi jää vajudes ennast päästa. Kuidas kvalifitseerub jäises tuules suusatamisoskus vajalike kogemuste hulka, jääb mulle arusaamatuks.
  Olen näinud kommentaari, et meil ei tohi isegi -10 kraadiga väljas suusatada. Juhin tähelepanu sellele, et kuna videos on 14-15 aastased lapsed, siis neile ei kehti meil siin ka mitte -10 vaid -15 kraadi, samuti ei ole paikapandud reeglid ühe inimese muuta. Kui lapsevanematele ei sobi see piirang ning nad suudavad oma seisukohti kaitsta, siis tuleks vastava ettepanekuga ka välja tulla, mitte kusagil nurgataga sahistada.
  Arvestades kõike fakte, ei ole mul mingisugust alust olla kindel, et kool käitub vastavalt reeglitele või arvestab laste heaoluga. Soovitan kõigil ennast asjaga kurssi viia, enne järelduste tegemist!

  1. Antud tegevus saab siiski olla ainult rangelt vabatahtlik, sest ma ei kujuta ette, et ma saadan oma lapsed tegema midagi sellist, milleks ma ise valmis ei ole! Ma sooviksin enne näha kõiki neid lapsevanemaid, kes antud tegevust taga kiidavad, enne jääaugus sulistamas näha ning alles siis saan ma neisse tõsiseltvõetavalt suhtuda. Mina igatahes selliseks katsumuseks valmis ei ole ning seega ei sunni ka oma lapsi taolist asja tegema!

 10. Vastus saabus ka Sotsiaalministeeriumist:

  Vastus pöördumisele seoses tervisekaitsenõuetega kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

  Lugupeetud Uljam Teuli

  Vastame Teie pöördumisele, kus olete teinud ettepaneku muuta sotsiaalministri 27.03.2001. a vastu võetud määruse nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 9 lõiget 6, mille kohaselt tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. Märgite oma pöördumises, et hetkel tegutseb antud asutus Riigi Ilmateenistuse nime all ning teete ettepaneku asendada määruses õige nimetus.

  Täname Teid asjakohase märkuse eest. Arvestamaks Teie ettepanekut kavatseme määruse muutmise eelnõu väljatöötamise 2015. a tööplaani.

  Lugupidamisega

  Ivi Normet
  Terviseala asekantsler

  1. Kuna ministeerium võtab määruse oma tööplaani, siis kõigil neil kellel on midagi selle vastu, millised piirangud on väljas sportimiseks kehtestatud, võivad oma põhjendatud ettepanekutega Sotsiaalministeeriumi poole pöörduda ning lõpetada hädaldamine.

 11. Saabus ka Haridus- ja Teadusministeeriumi vastus:

  Lugupeetud Uljam Teuli,

  Olete pöördunud Haridus- ja Teadusministeeriumi poole küsimusega, et kes ja kuidas kannab vastutust sotsiaalministri 01.08.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ täitmise eest. Samuti küsite, et millised sanktsioonid võiksid rakenduda, kui nimetatud määrust süstemaatiliselt rikutakse.

  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lg 1 kohaselt vastutab direktor õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste otstarbeka korraldamise eest. Ministeeriumile teadaolevalt on kooli direktor juhtunust teinud järeldused ning rääkinud kehalise kasvatuse õpetajaga. Kooli pidaja Lüganuse Vallavalitsuse poolt Teile 05.02.2015 saadetud vastuses on kinnitatud, et kool jälgib edaspidi hoolsamalt õues läbiviidavate kehalise kasvatuse tundide puhul ilmateenistuse andmeid (muuhulgas ka tajutavat temperatuuri).

  Sotsiaalministri 01.08.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Terviseamet. Järelevalveorganil on õigus sanktsioonidena kasutada muuhulgas näiteks ettekirjutuse tegemist. Täpsema info saamiseks soovitan Teil julgesti pöörduda Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esinduses töötavate ekspertide poole.

  Lugupidamisega

  Regina Eimre

  välishindamisosakond
  peaekspert
  Haridus- ja Teadusministeerium

 12. Terviseameti Ida talituse vastukiri 09.04.2015

  Lugupeetud Uljam Teuli

  Olete pöördunud Terviseameti Ida talituse (edaspidi amet) poole murega, mis puudutab sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ täitmist Maidla Koolis.
  Amet tutvus Teie poolt edastatud materjalidega, kus kirjeldatakse algklasside kehalise kasvatuse tundide läbiviimist välitingimustes, kuigi temperatuur oli lubatust madalam. Samuti koduste õpiülesannete andmise kohta peale riigipüha (25.02.2015) ning vigadele kontrolltööde planeerimise nõuete osas.
  Ameti juhtivinspektor Marje Muusikus ja vaneminspektor Jelena Britikovskaja kontrollisid rahvatervise seaduse (edaspidi RTerS) § 15 lg 1 alusel 27.03.2015 Maidla Kooli, asukohaga Mõisa 1, Maidla alevik, Lüganuse vald. Koolis kontrolliti sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ (edaspidi määrus) sätestatud nõuete täitmist. Järelevalve käigus koostati kooli direktori Meelike Abroi juuresolekul inspekteerimise akt nr IV-68.
  Kehalise kasvatuse tundide läbiviimise võimalikke nõuete rikkumisi, arvestades tajutavat temperatuuri, ei ole võimalik märtsis enam reaalselt kontrollida. Esinenud puuduste kohta kinnitas kooli direktor, et edaspidi lähtutakse õigusaktidest tulenevalt ilmateenistuse andmetest ning kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel arvestatakse tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
  Kooli direktori selgituste kohaselt kontrolltööde plaani koostamisel tekkinud vigade ja koduste õpiülesannete andmise kohta korraldati 25.02.2015 infotunnis õpetajatele määruse taastutvustamine. 27.03.2015 järelevalve käigus ei tuvastanud amet puuduseid koduste õpiülesannete andmisel ega kontrolltööde planeerimisel.
  Amet pöörab kindlasti tähelepanu järgmise plaanilise järelevalvetoimingu käigus kooli päevakavale ja õppekorraldusele. Samas on väga vajalik tihe koostöö kooli ja koduga võimalike eksimuste avastamisel kooli päevakavas ja õppekorralduses.

  Olga Smolina
  direktor
  Marje Muusikus marje.muusikus@terviseamet.ee

 13. Eile oli õues 9 kraadi sooja ning tibutas vihma:
  – Maidla Kooli 7. klassi kehalise kasvatuse klotsijooks toimus õues.
  – Kiviõli I Keskkooli 7. klassi klotsijooks toimus sees.

  Just sellepärast ma selle teema talvel nii teravalt üles tõstatasin, et antud juhul oli tegemist konkreetse rikkumisega. Muudel juhtudel rikkumist ei ole, kuid õpetaja ei võta kuulda tervet mõistust, et millise ilmaga on mõistlik välja minna ja millisega mitte. Isegi mitte sel juhul, kui õues on -20 kraadi!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga