30 päeva tõeni

30

Möödunud nädalaga sai ületatud ka see müstiline 30 päeva piir, mille jooksul lubas kool kõikidele küsimustele vastata. 12. veebruaril esitasin koolile lihtsa küsimuse, et miks ta ei pea ise oma kehtestatud reeglitest kinni.
Mulle on kogu aeg üritatud kaikaid kodaratesse loopida, sest ma pidavat liiga palju negatiivset kajastama. Tegelikult võivad minu tähelepanu osaliseks saada ainult need inimesed, kes tahavad ennast teadlikult minuga vastandada ja nad saavad kogu minu tähelepanu, sest ma arvan, et vaidluses selgub tõde.
2009. aastal, kui Klassileht sai alguse (tõsi, siis oli nimetus teine) oli minu eesmärgiks võimalikult palju jäädvustada laste tegevust koolis ja üritustel. Kuna mul oli olemas nii aeg kui ka võimalused, siis kõik jäid asjaga rahule. Rõõm oli lühike, sest peagi selgus, et minul on ka oma arvamused ning teiste soovitused neid enda teada hoida, ei lähe mulle üldse korda. Konflikt oli vältimatu, sest kui ma arvan, et mul on õigus, siis ilma võitluseta ma alla ei anna. Katse mind murda ei õnnestunud ning siis alustati kaigaste kodaratesse loopimisega. Tegelikult olid kõik katsed täiesti tulutud, sest ma ei olnud midagi valesti teinud.
Maidla Kooli direktori käskkiri 1-3/7 29.10.2013 mis on leitav kooli kodulehelt on üks nendest dokumentidest mis on minu vastu suunatud – keelata piltide ja videode avalikus internetiruumis avalikustamise. Selle seisukohani jõuti läbi hoolekogu enam kui poole aasta jooksul ning Meelike Abroi on inimene kes sellele dokumendile lõpuks alla kirjutas. Juhin tähelepanu sellele, et kõik hoolekogu ettepanekud on soovituslikud ning kohustused tulevad alles seaduses ettenähtud juhtudel. Minu puhul tuligi see seadusest tulenevalt, sest piltide eemaldamist soovis üks lapsevanem. Alates 2013. aasta sügisest on kõik fotod ja videod Klassilehelt peidetud, sest vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni hinnangule, võib igaüks igal ajal oma lubaduse tagasi võtta ning nõuda fotode eemaldamist. Mul oli edaspidi lihtsam neid avalikult enam mitte näidata, kui hakata jälle aastate jooksul tehtud tööd peitma.
Minu küsimus seisnes selles, et miks kool lisaks riiklikele dokumentidele ja iseenda käskkirju eirab, postitades internetiavarustesse pilte ja videosid mis on kõigile nähtavad.
Tõsi, pärast minu päringut ei ole enam seda tehtud, kuid vastust sellele pole tulnud. Samuti ei ole ära koristatud ka varasemaid pilte mis on postitatud alates 2013. novembrist ning on vastuolus kooli enda põhimõtetega. Kool võiks ju lihtsalt tunnistada, et nad eksisid ning antud käskkiri on rohkem kahjuks kui kasuks, sest soovitud efekti ta nagunii ei andnud, kuid siis peaks tunnistama, et minul oli õigus.
Kahjuks otsustas Lüganuse volikogu oma vallavalitsuse lahti lasta just nüüd kui sai vallavanemale käidud olukorda selgitamas. Igatahes on valmimas dokument, kus on kirjas sündmused kronoloogilises järjekorras ning viitavad nendele vigadele, mis said umbusaldusavalduse allkirjade kogumise aluseks. Hetkel on kirjas 30 täisnime, kuid ilmselgelt on seda liiga vähe, sest kõik inimesed ei ole otseselt Maidla Kooliga seotud. Kui kellelgi on midagi sellele dokumendile olulist lisada, siis ootan fakte kuni reedeni. Samuti ootan toetust sellele, et Meelike Abroi on oma töös teinud andestamatuid vigu ning ei tohiks jätkata Maidla Kooli direktorina. Järgmine nädal saab dokument valda saadetud ning siis läheb müstilised 30 päeva jooksma, mil saabub tõde. Loodetavasti…

2 thoughts on “30 päeva tõeni

 1. Lüganuse vallavalitusse vastus:

  Vastus pöördumisele

  Olete pöördunud Lüganuse Vallavalitsuse ja Lüganuse Vallavolikogu poole ning soovinud hinnangut Maidla Koolis toimuvale. Lüganuse Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon asus oma 07.04.2015 koosolekul seisukohale, et Maidla Koolis tuleks läbi viia teenistuslik järelevalve, ka Maidla Kooli direktor on esitanud Lüganuse Vallavalitsusele taotluse, milles soovib teenistusliku järelevalve läbiviimist koolis seoses tekkinud olukorraga.
  Käesolevaga teatame, et Ida-Viru Maavalitsusest saadud info kohaselt on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 sätestatud haldusjärelevalve teostamine Maidla Koolis võetud Ida-Viru Maavalitsuse prioriteediks ja esitatakse haridus- ja teadusministrile ettepanekuna kinnitamiseks. Eeldatav haldusjärelevalve teostamise aeg on järgmise õppeaasta esimesel poolaastal.
  Lüganuse vallavalitsus on esitanud Teie 23.03.2015 pöördumise teadmiseks Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist-peainspektor Iia Laanistele.
  Peale haldusjärelevalve läbiviimist saab koolipidaja anda hinnangu Maidla Kooli direktori tegevusele.

  Lugupidamisega

  Viktor Rauam
  vallavanem

  1. Vallale sai esitatud lihtsad küsimused:

   Palun Lüganuse vallal vastata alljärgnevatele küsimustele:

   1. Kas koolijuht ei peaks olema erapooletu oma õpetajate ja lapsevanemate suhtes ning nende koostööle kaasa aitav?
   2. Kas koolijuht ei peaks lähtuma oma tegevusest EV seadusandlusest? Kas ilmsiks tulnud rikkumised ei tuleks viivitamatult kõrvaldada ning mitte lubada nende kestmist ja kordumist?
   3. Kas lapsevanemad ei peaks saama oma lapse käekäigu kohta täielikku aruannet. Mulle on tunnistatud, et õpetajad ise otsustavad, millise informatsiooni jagamist peavad nad vajalikuks ning mida mitte. Rääkimata sellest, et lastel on soovitatud isegi juhtunust kodus vaikida. Kas seda saab pidada avatud ning edasiviivaks suhteks kooli ja kodu koostöös?
   4. Kuidas saab Maidla Kooli direktoril olla seaduslikku alust keelata õpetajatel lapsevanematega vabalt suhtlemine, kui see ei puuduta delikaatseid isikuandmeid?
   5. Mis alustel on direktor keelanud oma alluvatel kooli probleemidest avalikult rääkida? Kuidas seda saab pidada vähemaks kui Põhiseadusest tulenevalt õigusest sõnavabaduse piiramiseks?
   6. Kuidas hinnata huvijuhi Michelle Raag-i avalikku hinnangut, et lapsevanemal on „lollid põhimõtted“?
   7. Kuidas hinnata arendusjuhi Evely Pressi vastust lapsevanema küsimuste tagasi lükkamiseks, öeldes, et need ei vasta asjaajamiskorra ühtsetele alustele?
   8. Kas kooli direktor käitus pädevalt, vastates järelpärimisele soovitusega lapsevanemal oma tööd teha ning tema oma mitte arvustada?
   9. Kas koolijuht võib õpetajaid või lapsevanemaid teiste juuresolekul sõimata ning solvata või kahekesi jäädes ähvarduste saatel informatsiooni välja pressida?
   10. Kas Lüganuse vald soovib, et Maidla Kool oleks arenguvõimeline ning avatud kool või kinnine ja arengut pärssiv?

   Mitte ühelegi küsimusele mul ei õnnestunud vastust saada. See ütleb nii mõndagi valla otsustamisvõimekuse kohta, sest siin on küsimusi, millel pole teenistusliku järelvalvega midagi pistmist. Igatahes on teada, et poole aasta pärast tullakse olukorda kontrollima ning selle ajaga peaks saama oma vead peidetud igaüks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga