Autori Tiina postitused

Täiskuuöökohvik Sirtsis

Võib väita, et Sirtsi külas suure rändrahnu juures on tekkinud kohvikupidamise traditsioon, kusjuures iga kohvik on eriline. Vist küll kõige erilisem kohvik leidis aset esimesel augustil, mil Sirtsi rändrahnu juures kogunes kell 22.00 väga kirju seltskond. Täiskuuöö puhul olid kohale tulnud eri sorti ja eri ajastust pärit nõiad, libahunt (või -kass?), vanapagan, näha võis ka murueide tütart, millegipärast oli kohale tulnud ka Punamütsike. Metsahaldjas sobis päris hästi konteksti aga kuidas küll oli augustikuisesse sumedasse suveöösse leidnud tee jõuluvana? Ja jõuluvanast sõltumatult ka punase mütsiga päkapikk (kusjuures jõuluvana sõnade kohaselt tegi päkapikk ilmselgelt tööluusi)? See jääbki saladuseks. Igatahes oli see rohkem kui kolmekümne liikmeline seltkond väga kirju.
Pärast avakõnet (“Mehed! Päälik peab kõnet!”) asuti kohe aktiivselt tegevusse. Täiskuuööst inspireerituna olid ka tegevused vastavad. Hakatuseks oli vaadata näidend “Vaeslaps ja talutütar”. Kuigi mõned näitlejad haarati tegevusse sealt samast publiku hulgast tuli näidend päris hästi välja. Ega tegijate eesmärk polnudki kõrge kunstilise taseme saavutamine, vaid see, et oleks tore. See eesmärk saavutati. Kujutage ise ette näidendit juba pimenevas metsas valgustuseks vaid küünlad kivil. Ja siis kihutas sisse saba ja sarvedega Vanapagan koos oma naise ja kolme pojaga – ehtsate kuljuste saatel.
Pärast etenduse vaatamist läks lahti libahundijaht nüüdseks juba päris pimedas metsas. Seegi oli omaette kogemus. Kahjuks ma ise ei saanud libahunte jahtida, aga eemalt vaadates tundus, et kellelgi ei ole igav. Isegi nelja-aastane metsahaldjas oli tegevusest nii haaratud, et unustas oma hirmu öiselt pimeda metsa ees.
Pärast peaaegu edukat libahundijahti (kaks libahunti jäigi leidmata, need on siiamaani kusagil metsas) oli kavas teemakohane viktoriin, mis ka õnnestus. Küsimused nõidadest, libahuntidest, haldjatest ja täiskuust – kes kohe vastuseid ei teadnud, sai need pärast teada ehk sai tergemaks – see ju ongi viktoriini eesmärk.
Kavas oli ka puugi või krati meisterdamine (võitnud võistkond sai hakkama ilves-kratiga) ja päris ehtne vanast ajast pärit täiskuuloits. Kogu ürituse lõpetas öösöök – lõkkekartulid jms.
Kui kõik külalised olid lahkunud ja küünlad kustutatud, seisatasin hetkeks suure Sirtsi kivi juures. Kell oli vist natuke enne ühte öösel. Täiskuu saatis oma viltuseid kollakasvalgeid kiiri läbi metsapuude suurele kivile, kõik oli vaikne, väga vaikne. Rändrahn näis otsekui uinunud. Maailm tundus hoopis teistsugune olevat. Sellel hetkel tabasin vist murdosa selle mõistmisest, et miks meie muistsed esivanemad pidasid täiskuuööd maagiliseks. See hetk möödus, libises kui vesi pihust ja reaalsus tuli tagasi – nelja-aastane uinunud metsahaldjas tuli viia oma voodisse magama.

Süüdlane on leitud!

15.02.2016 Maidla Koolis
USA sõdurid infostendidega tutvumas

Kes on see kahjur, kes takistab Maidla Kooli tööd ja arengut? Rõõmustage, rahvas! Maidla Kooli direktor on selle rahvavaenlase üles leidnud!
Maidla Kooli direktori avaldus (kuhu vaja, kirjapilt muutmata):

Lüganuse vallavanem
Lüganuse Kooli direktor
Haridus- ja kultuurikomisjon
Maidla Kooli hoolekogu

 Minule teeb muret Lüganuse KK õpetaja ja Maidla Kooli hoolekogu liikme TIINA HEINLA viimase aja käitumine, mis takistab Maidla Kooli tööd ja arengut.

Ebapedagoogiline käitumine 18. veebruaril 2015, kus luges meie kooli õpetajate toas infostendi, mida nägi ja tunnistab meie kooli lapsevanem xxxxxxxxxxx ning mida tunnistas suuliselt meie töötaja xxxxxxxxxxxx, et teavitas T. Heinlat sellest, et tema Klassilehel olev kiri on õpetajate toa stendil.

WWW. Klassileht.ee

Suusõnaliselt olen teavitanud olukorrast kõiki, kellele on kiri suunatud.

U. Teuli tegevuse kohta saatsin avalduse vallavanemale.

Lugupidamisega

Meelike Abroi

Kuidas vaidlustada hindeid

Soovin teiega jagada ühte meie pere kogemust.

Meie 7. klassis õppiv laps sai õppeaines, mis toimub üks kord nädalas, esimesel trimestril hinneteks 4, 5, 5. Üks nendest viitest oli tärniga, ehk töö oli hiljem esitatud, ükski nendest hinnetest ei olnud e-koolis nö paks ehk arvestuslik hinne. Trimestri hindeks tuli kokku 4 ja samas õppeaines hindas õpetaja meie lapsel hoolsust hindega „rahuldav“. Kuna oleme abikaasaga mõlemad pedagoogid ja teame, kuidas kujuneb trimestri/veerandihinne ja ka hoolsuse ning käitumise hinne, tekitas selline trimestrihinne meis loomulikult küsimusi.

Esimese asjana sai pöördutud klassijuhataja poole. Seejärel aineõpetaja poole. Aineõpetaja selgitas, kuidas trimestrihinne kujunes ning tema üheks argumendiks oli, et kuna töö, mida ta hindas hindega „5“ oli esitatud tähtajast oluliselt hiljem, siis seda „viite“ ta EI ARVESTA „viiena“, sellepärast ka alandatud trimestrihinne. Meie ei olnud selle selgitusega rahul, sest kõik pedagoogid peaksid teadma – perioodihinne pannakse teadmiste hindamise põhjal, hilinenud tööd, lohakad vihikud jms on hoolsuse hinde teema.

Järgmine samm oli ametlik hinde vaidlustamine Maidla Kooli direktorile. Direktor tegutses väga kiiresti ja paari tunni pärast saime temalt vastuse. Oma vastuses direktor leidis, et õpetaja on toiminud õigesti.

Meie edasine käik oli helistada Haridusministeeriumisse ja pidada nõu HM juristiga, tegutsesime nii, nagu sealt soovitati.

Vastavalt juhistele saatsime kõik asjassepuutuvad paberid (avaldus, väljavõte e-koolist, aineõpetaja ja direktori vastused) Ida-Viru maavanemale ehk kooli üle järelvalvet teostavale asutusele. Vastuse saime 09.01.2015.

Maavanem oli seisukohal, et õpetaja alandas alusetult meie lapse I trimestri hinnet ja trimestrihinne parandatigi, ehk antud aines on nüüd e-koolis trimestrihindeks „5“.

Ja nüüd TÄHELEPANU! Oma kirjalikus vastuses meile kirjutas aineõpetaja, et ta ei hinnanud ainult meie last nii, sest: „Kolmel õpilasel on täpselt ühesugused jooksvad hinded“. Ma ei tea, kes on need ülejäänud kaks, aga lapsevanemana ma näen e-koolis perioodihinnete statistikat ja selle kohaselt on ainult ühel õpilasel hindeks „5“ ja ma tean, et see on minu lapse hinne. Seega on kaks õpilast, kellel on samamoodi alusetult alandatud veerandihinnet. Ehk siis lapsevanemad – vaadake üle 7. klassi need ained, mis on üks kord nädalas ja kui jooksvad hinded on 4, 5, 5 ja trimestrihinne 4, siis teadke, et see hinne on pandud alusetult.

Ja veel lapsevanematele – teadke seda, et lisaks kohustustele on lapsevanematel ka õigused. Kasutagem aktiivsemalt oma õigusi!

Tiina Heinla