Petitsioon: Ingrid Härm ei sobi haridus- ja kultuuritöö peaspetsialistiks

Kui sulle meeldib Maidla Kool sellisena nagu ta on, kui sulle meeldib Maidla Noortekeskus, sellisena nagu ta on, siis anna oma toetushääl! Inimene, kes põhimõtteliselt visati Maidla Koolist välja, ei saa mingisuguseid positiivseid arenguid endaga kaasa tuua. Miks ma nii arvan, loe minu kogemustest, mis ma panin alljärgnevalt kirja ning saadan komisjonile koos allakirjutanutega hindamiseks, kes otsustavad haridus- ja kultuuritöö peaspetsialisti ametikoha täitmise. Allkirjade kogumine on vajalik seetõttu, et minuni on jõudnud kuuldused nagu oleks Ingrid Härm oma kohale määramises juba kindel. Selline enesekindlus tekitab juba korruptsioonikahtluseid, kuid need väited vajavad veel kinnitust.

HÄÄLTEKOGUMINE LÕPEB 10. VEEBRUARIL 2014

2008. aasta septembris pöördus minu poole Karmen Tõnnisson sooviga luua alustanud klassile kodulehekülg, kuna oli sattunud minu perekonna kodulehele ning sai sellega seoses teada, et ma olen selliste asjadega kokku puutunud. Kodulehekülg valmis mõne päevaga.
Oktoobris toimus 1. klassi lastevanemate koosolek, millest võtsid osa kõik 8 õpilase vanemad. Õpetaja Karmen Tõnnisson tutvustas lapsevanematele valminud kodulehte ning sealset sisu ning andis mulle üle kommikarbi tehtud töö eest. Lapsevanemad olid kõik kodulehega rahul ning kellelgi ei olnud selle sisu kohta vastuväiteid. Laste nimede avaldamise poolelt leppisime kokku, et paneme kirja ainult eesnime, mitte perekonnanime. Selleks ajaks oli kodulehel juba avaldatud mitmeid pilte ja videosid.
24. oktoobril 2008 pöördus Ingrid Härm minu poole palvega luua Maidla Lasteaiale kodulehekülg, sest seadus nõuab seda. Ingrid Härm oli üks minu klassi lastevanematest ning klassi kodulehe tegemistega hästi kursis. Olin nõus teda kodulehe tegemisel aitama. Tutvustasin võimalikke kodulehe haldussüsteeme ja kujundusi ning uurisin sisu kohta. Veetsin isegi terve päeva lasteaias ning pildistasin sealseid tegemisi, et oleks materjali, mida saaks kodulehel kasutada. Kokku tegin paarsada pilti, mille koopiad andsin ka Ingridi kätte. Samuti registreerisin ma domeeni maidlalasteaed.com, mille registreerimistasu sain ma vallalt küll tagasi, kuid krediitkaardi väljavõtte tasu pangale, jäi minu kanda.
Andsin kodulehe haldamise talle üle, kuid sinna ei tekkinud mitte mingisugust informatsiooni. Leht seisis staatilisena kuni oma eksistentsi lõpuni.
Veebruaris 2009 tegin ma jutuks, et kodulehekülje pidamine ei ole tasuta teenus ning aprillis tuleb tasuda selle eest aastamaks, millest pool tuleks lasteaia lehe jätkamisel tasuda tema poolt. Meeldetuletusi tegin veel mitmeid, kuid mingisuguseid vastuseid sellele ei saanud. Aprilli lõpus möödus maksetähtajast kolm nädalat ning kuna Ingrid Härm ei olnud selle aja jooksul kordagi ühendust võtnud tasu osas, sulgesin lehe. Olin aru saanud, et tegemist on inimesega, kes tahab mind ainult ära kasutada nende tööde jaoks, mis olid tegelikult seaduse järgi tema kohustus.

Ingrid Härm ei võtnud minuga ühendust ka pärast lehe sulgemist, kuid ma tean, et ta käis teistele kooli õpetajatele rääkimas, et ma sulgesin lehe ilma etteteatamata, sest minu käest küsiti selle kohta aru. Selgistasin neile siis oma versiooni. Enamus õpetajatest siiski minu käest isiklikult selgitust ei küsinud, vaid uskusid tõenäoliselt koheselt Ingrid Härmi versiooni, sest olid teda kauem tundnud.

9. oktoobril 2009 kutsus Ingrid Härm kokku lastevanemate erakorralise koosoleku, kus üritas klassi kodulehe kirjutisi maha teha. Enne seda olin ma avaldanud Klassilehel artikli Õpetajateta päev, kus ma kirjutasin oma kogemustest Karmeni asendajana õpetajate päeval. Seal hindasin õpilaste erinevaid teadmisi sõnadega, et targemad õpilased ei omanda tundides tihtipeale mingisuguseid uusi teadmisi, sest nad juba oskavad seda kõike, mida teistele õpetatakse ning nende suhtes on õppekava järgi koostatud tunnid taandarenguks.
Ingrid saatis mulle kirja:

“Tere!

[6.10.2009 22:10:32]: Mul on küsimus artikli kohta 2. klassi kodulehel. Kas Sa oled psühholoog või psühhiaater, et paned lastele diagnoosiks alaareng?”

Vastasin talle:

“Kuna mind ei olnud sellele vastamas, siis täna kuulsin juba seda, et ta soovis homme lastevanemate koosolekut läbi viia. Kuna minu vastust äraootamata otsustas ta mingi koosoleku kasuks, siis vastasin avalikult sellele küsimusele:
Ei kumbki, aga ma ei ole pime ja näen, kes konteksti ei sobi. Kui oleksid tunnis käinud, näeksid ju ise, et seal on õpilane, kes on teistest oma teadmistega pikalt ees. Ja loeme veel korra läbi, see pole diagnoosiga seoses öeldud, vaid progressiga: “selline alaareng mõjub kindlasti pärssivalt.” Alaareng mitte teiste laste laitmiseks, vaid kellegi kiituseks!”

Tagantjärele sain teada, et Ingrid oli pärast mulle kirjutamist juba helistanud ühele minu klassi lapsevanemale ja ta minu vastu üles kütnud. Ei ole selge, kas Ingrid ei mõistnud tõesti artikli konteksti või otsis võimalust mulle koht kätte näidata. Igatahes on mõlemad variandid kõhedusttekitavad.

Lapsevanemate koosolekul pakkusin välja ka võimaluse, et kui kodulehte ei taheta, siis võin selle ka kinni panna. Seda ei soovinud keegi. Arvati, et küsimuse püstitamine Ingridi poolt on nagu “torm veeklaasis” ning lõpuks leppisime kokku, et vahetan sõna “alaareng” välja. Ilmselgelt sai sellel lastevanemate koosolekul Ingrid Härm minu vastu korraldatud aktsioonis lüüa, sest tema poolt oli ainult see üks lapsevanem, keda ta oli pool ööd telefoni teel agiteerinud minu vastu olema. Täpsustuseks võin nüüd öelda, et antud hetkel on ka see inimene mõistnud, millise inimesega on Ingrid Härmi puhul tegemist ning on igati tema vastu. Aega läks selleks kahjuks viis pikka aastat.

Veidi aega hiljem võttis ta osa Sinimägedele korraldatud väljasõidust. Mul puuduvad tõendid, et tema selle organiseeris, kuid osa võttis kindlasti, vaatamata sellele, et tegu oli kooli, mitte lasteiaia üritusega. Seal organiseeris tegevust tol ajal Urbo Vaarmann, kellest nüüd on saanud skandaalne riigikogu liige. Veidi aega hiljem pälvis Ingrid Härm Aasta Haridusjuhi II preemia tiitli. Mitte vähetähtis pole ka fakt, et sellel ajal juhtis Haridusportaal.ee lehekülge Urbo Vaarmann. Kuna statuudi järgi ei leidnud ma ühtegi punkti, mille alusel oleks võinud Ingrid Härmile selle tiitli omistada, seda enam, et Maidla Lasteaia juhatajana oli koostamata sisehindamise akt mis pidi olema esitatud juba 2011 aastal, näitab veelkord tema hooletut suhtumist oma kohustuste täitmisse. Võib ainult oletada, mis “teenete” eest see tiitel omistati.

2012. aastal sai Maidla Kooli direktoriks Meelike Abroi, kuid 1. septembril oli minu üllatuseks direktori kohustes juba Ruth Elias. Mul on mitmest erinevast allikast teada, et konkursi võitnud Meelike Abroi lahkus koolidirektori kohalt tänu Ingrid Härmi lobitööle. Koha saanud Ruth Elias oli aga Ingrid Härmi hea tuttav ning tema käitumisest lähtudes oli teda minu eest juba keegi eelnevalt hoiatanud, sest meie esimene jutuajamine algas üle kivide ja kändude nagu ma kirjutasin ka artiklis Stagnatsioon. Samal ajal, kui toimus Meelike Abroi väljavahetamine, toimus ka Pille Kekki vastane tegevus Ingrid Härmi poolt. See jätkus ka aasta hiljem, kui käis allkirjade kogumine Pille Kekki toetuseks. Õpetaja Pille vastu olid eelkõige need endised Ingrid Härmi töökaaslased, kes olid harjunud kergelt läbi ajama ning nüüd tuli inimene, kes tõstis lati nii kõrgele, et teised mitte ainult ei jaksanud sellest üle hüpata, vaid võisid lausa hüpeldes alt läbi joosta. Aeg on näidanud, et Pille Kekki on väga hea õpetaja olnud. Kui sa lähed lasteaeda oma lapsele järgi ning näed, et niikaua kuni lauda kaetakse, õpetaja laulab lastega ja mängib pilli, et ootamise aeg läheks kiiremini, siis on see juba omaette elamus. Kui ma käisin lasteaias 2008.  aasta sügisel Maidla Lasteaias pilte tegemas, siis nägin, mismoodi toimis Ingrid Härmi lasteaed – lapsed mängisid ise ning õpetaja, kes oleks pidanud nendega tegelema, arutas telefoni teel, et kas õhtul peaks tegema hakklihakastet või mitte. Seesama õpetaja sattus minu vaateväljale ka mõned aastad hiljem ning seisis samamoodi lastest eemal. Alles siis, kui ta märkas mind, hakkas lastega mänge mängima. Nii et õpetajal ja õpetajal on vahe sees ning seda näeb igaüks, kes ei vaata mitte inimest, vaid seda, mida see inimene teeb või tegemata jätab. Seega ei ole Ingrid Härm oma hindamistes professionaalselt objektiivne, vaid teeb oma otsuseid suhete alusel.
Minu  Stagnatsiooni artikli peale saatis Ingrid Härm mulle kirja:

24. juunil 2013

“Tere!
Nagu Te teate, olen mina praegu lapsega kodune ja Teie lapse lasteaias käimise ja sealse olukorraga pole mina seotud. Kust olete võtnud õiguse mind avalikult Klassilehel laimata? Igal vanemal on õigus ja kohustus oma laste eest seista, sellest ka palve minu lapse pildid internetist ära võtta. Teil ei ole õigust minu palvet niimoodi ironiseerides kommenteerida. Ootan Teilt avalikku vabandamist minu ees.

Ingrid Härm”

Selleks päevaks oli ta juba peaaegu aasta lapsehoolduspuhkusel olnud ning antud kiri on eelpool kirjeldatud sündmuste valguses täielik vale. Ingrid võttis aktiivselt osa koolielust ning ma ise nägin teda mitmel korral Maidla Koolis nii lasteaias kui ka koolihoones. Samuti tean,  et ta käis tihedalt läbi tol ajal ametis olnud kooli direktori Ruth Eliasega ning nagu kuulda oli, lubati talle ka sügisest arendusjuhi kohta.
Ruth Elias sai õnneks välja vahetatud ning tema asemele tuli kandidaadina jällegi aasta varem lahkunud Meelike Abroi. Maidla Kooli hoolekogu, kes oli väga üksmeelne, üritas veel uue direktori valimisel kaasa rääkida, kuid jäi kahjuks hiljaks ning ei saanud direktori valimistel osaleda.
Võib arvata, et kogu see komisjon, kes uue direktori valis, sattus nüüd ühe seltskonna meelepaha alla. Seesama seltskond kogus oma sõbrad ja tuttavad kokku ning viis Maidla Koolist lapsed ära. Kes oli selle organisaator, ei ole täpselt teada, kuid kindlasti keegi neist, kes oma lapse Maidla Koolist ära viis. Nende hulgas oli ka Ingrid Härm. Muidugi võib alati väita ka seda, et iga lapsevanem viis oma lapse iseseisvalt koolist ära ning mingisugust organiseerimist ei olnud, kuid fakt on see, et kõik toimub mingil põhjusel. Antud juhul oli põhjuseks kaotus oma huvide rindel.

Samal ajal korrastasin ma oma loodud Klassilehe salajast gruppi ning arvasin sellest grupist välja need inimesed, kes ei olnud enam õpetaja Karmeniga seotud, sest tegemist oli ainult kindlale seltskonnale mõeldud kinnise grupiga, mille kaudu jagas õpetaja lastevanematele teateid ja vastupidi. Õpetaja Karmen ei olnud Ingrid Härmi laste klassijuhataja olnud juba terve aasta. 20. juunil 2013 oli meil alljärgnev kirjavahetus:

“Tere!

Palun taastada minu liikmelisus Facebooki Klassilehe grupis, kuna sinna on ka lisatud minu alaealine laps *nimi*. Minul vanemana on õigus teada, mis seal kirjutatakse. Vastasel juhul pöördun politseisse.

Lugupidamisega

Ingrid Härm”

Vastus:

“Tere!

Liikmelisuse taastamine ei ole võimalik, kuna tegemist on kinnise mõttekaaslaste grupiga ning oma tegemistega olete Te korduvalt märku andnud, et ei jaga minuga ühtesid samasid väärtuseid ja tõekspidamisi. Mure lapse kuulumise pärast on igati arusaadav ning seepärast Teie soovile vastu tulles, on *nimi* Klassilehe grupist välja arvatud.

Uljam Teuli”

Ingrid Härm:

“Teavitan Teie kirjast ka teisi lapsevanemaid ja ka klassijuhatajat, kuna Teie tegevust grupis pole võimalik jälgida. Omavoliliselt olete kustutanud ja väljaarvanud *nimi* klassi grupi nimekirjast. Seoses sellega soovin, et kustutate nii Klassilehelt, kui Facebooki  klassilehelt kõik pildid ja videod, mille peal on minu poeg *nimi*. Vastasel juhul teavitan Andmekaitse Inspektsiooni

Ingrid Härm”

Vastus:

“Piltide kustutamisega pole probleemi, palun ainult viiteid sellele, millised pildid on vaja kustutada.

Ingrid Härm:

“Kõik pildid ja videod, millel on *nimi*.”

Vastus:

“Täpsustan, viide on hüperlink, mis viib veebis oleva materjalini, millel on kujutis, mille kõrvaldamist internetist Te soovite. Kui Te leiate kusagilt foto või video, mis on Teie arvates soovimatu, siis palun saata see aadressile admin@klassileht.ee ning kui selle kõrvaldamine on minu võimuses ning nõue ei ole õigustühine, siis see materjal saab internetist kustutatud.

Uljam Teuli”

Ingrid Härm:

“Täpsustan, soovin kõikide fotode ja videote kustutamist, millel on peal *nimi*. Kuidas saate otsustada, kas nõue on õigustühine või mitte?  Ma ei ole Teile andnud õigust temast pilte üles laadida ja seda juba alates 1. september 2008 a.

Ingrid Härm”

23.09.2013

Ingrid Härm:

“Tere!

Jätkan juunikuus toimunud kirjavahetust. Andsin Teile aega terve suve, et eemaldada *nimi* pildid Klassilehelt.  Minu laps on lahkunud Maidla Koolist. Miks on tema pildid ikka nähtaval ja ka nimi üleval klassilehel?  Palun eemaldada ka tema sünnipäev Klassilehe kalendrist.

Minu palve jätkuval eiramisel esitan homme Teie kohta kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

Ingrid Härm”

Sellele kirjale järgnesid veel mõned kirjaread, mis ei olnud tema poolt kuidagi põhjendatud ning ma jäin ootama Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutust. Kaebuse vastus ei ole tänase päevani minuni jõudnud. Antud kirjavahetus näitab selgelt, et tegemist on pahatahtliku käitumisega inimese poolt, kes ei saa oma tahtmist. Samuti valetab inimene teadlikult, vaatamata seitsme inimese kohalviibimisele, et ta oli klassi kodulehel ja piltide ja videode avaldamisega nõus.

2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste nimekirjas oli ka valimisliit “Ole Meiega”, mille nimekirjast võis leida nii Ingrid Härmi kui ka Virje Härmi, kes oli lahkumise hetkel Maidla Kooli hoolekogu esinaine.
Vaatamata sellele, et ühinenud Lüganuse vallas asub tänasel päeval kaks kooli – Maidla Kool ja Lüganuse Keskkool, ei soostunud kumbi volikogusse kandideerinud lapsevanem oma last panema koduvalla kooli, vaid eelistas selleks naaberhaldusüksuse haridusasutust.
Samal ajal leiab Lüganuse valla kodulehelt, et  Haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmete hulgas on nii Ingrid Härm kui ka Virje Härm. See tekitab küsimusi, et mis õigus on hariduselus kaasa rääkida üldse inimestel, kellele ei sobi väikese valla koolidest kumbki. Kõrvaltvaataja pilgu läbi tundub nagu oleks tegemist kättemaksuaktsiooniga, et need haridusasutused oma juhtimise alla saada ning põhja lasta, sest omale sellest kahju nagunii ei sünni. Arvestades asjaolu, et Ingrid Härm kandideerib haridus- ja kultuuritöö peaspetsalisti kohale, kelle tööülesannete hulka kuulub valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö ning spordivaldkonna tegevuste koordineerimine ja korraldamine, pean vajalikuks kõike eelpool öeldut arvesse võttes,  korraldada allkirjade kogumine Ingrid Härmi ebasobivuse kohta sellel ametikohal.

Uljam Teuli

Koos minuga on sellele petitsioonile oma toetuse andnud (seisuga 05.02.2014 kell 19.14):

Protected content.

(4359)

22 thoughts on “Petitsioon: Ingrid Härm ei sobi haridus- ja kultuuritöö peaspetsialistiks

 1. Teadmiseks kõikidele allakirjutanutele – kui allkirju tuleb kokku liiga vähe, siis esitan ma avalduse ainult oma nimel ning teie nimed jäävad saladuseks. Kui meid on aga palju, siis ei saa meie häälte vastu keegi ning seega pole vaja karta, et võiks tulla mingisugused sanktsioonid.

 2. Kõikidele nendele inimestele, kes üritavad mind telefoni teel tabada, võin öelda, et kahjuks pole see võimalik – võõrastele numbritele ma ei vasta. Vastukajad soovitan panna kohe siia kommentaarireale või siis saata meilitsi aadressile uljam@teuli.net
  Kõikidele küsimustele vastan avalikult!

 3. Minuni on jõudnud juba sellised häirivad teated, et tahetakse taga kiusama hakata neid inimesi, kes on minuga ühel poolel. Tuletan kõigile meelde, et terve Lüganuse vald on sisuliselt nagu üks pisikene küla ning jutud liiguvad siin väga kiiresti.
  Selle petitsiooni raames on minuga seni ühendust võtnud ainult Urbo Vaarmann, kes palus oma nime eemaldamist siit. Me ei leidnud ühist keelt, sest ta ei öeldnud mulle ühtegi põhjust, miks ma peaksin seda tegema.
  Täpsustan nendele, kes pole veel aru saanud, siis kõik Klassilehel tehtud arvamuslood ja kommentaarid on tehtud Eesti Vabariigi kodaniku Uljam Teuli poolt ning ma ei esine siin ametiisikuna. Minu õiglustunne ja väärtushinnangud on aga samasugused ka ametiisikuna ning ma ei lase ennast oma otsustes mõjutada mitte kummaski positsioonis olles. Kui keegi tunneb, et ma olen rikkunud seadust, siis soovitan pöörduda kohtu poole ning lahendada probleemid seaduslikul teel!

  1. Lugupeetud kodanik ja ametiisik, kirjutad õiglustundest ja väärtushinnangutest. Mina ka vahest kuulen küla pealt kõiksugu uudiseid, aga mina ei tuleks selle pealegi et hakata kuulujutte avalikult levitama. Olen mitmeid päevi jälginud sinu postitusi sellel lehel ja minu õiglustunne ja väärtushinnangud sunnivad mind vastu astuma sinu poolt levitatavale laimule. Olen Ingridi käest otse küsinud kandideerimisavalduse kohta. Tema ei ole kandideerimisavaldust valda esitanud. Millele tuginedes sina võtad õiguse oma petitsiooniga välja tulla? Kas sinu käitumine on tõesti sinu arvates õiglane ja väärikas?
   Olen enda nahal tundnud alusetuid süüdistusi ja laimu, see teeb haiget ka üsna paksu nahaga inimestele ja eriti just tema pereliikmetele. Ma ei vali pooli, vaid kutsun üles käituma väärikalt, inimlikult. Ja jätame selle kooli ja lasteaia teema ükskord rahule, laseme inimestel rahulikult tööd teha.
   Kui sul nüüd väärikus ja õiglustunne lubavad, siis oleks õige aeg vabandada Ingridi ees ja lõpetada paanika külvamine.

   1. Tere!

    Kahjuks ei saa allkirjade kogumine toimuda tagantjärele vaid ainult ette. Seda võib võtta siis kui ennetustööd. Arvestades asjaolu, et Ingrid Härm on hariduskomisjonis, siis tähendab see seda, et ta tahab hirmsasti hariduselus kaasa rääkida vallas, kus tal ei ole mingisuguseid huvisid. Kogu minu kirjapandud tekst toetub ainult faktidele ning alusetuid süüdistusi ja laimu ma ei levita. Mul oligi rahu niikaua kuni pärast valimisi jälle Ingrid Härm välja ujus ning üritas koolielus kaasa rääkida. Vabandada ei saa ma kahjuks millegi eest, sest ma pole millegi vastu eksinud. Niipea kui tõmbuvad tagasi need inimesed, kes Maidla Koolis suvel kisa tõstsid, ei ole ka minul põhjust sekkuda, praegu aga on sekkumiseks põhjust enam kui küll!

    PS Väikese otsingu peale tuli ka välja, et Te olete tema valimisliidu kaaslane. Sellised inimesed ongi kõige tülgastavamad, kes ei suuda isegi siis seisukohta võtta kui nad on omadega ühes paadis! Igaüks kes pürgib võimule, peab arvestama sellega, et oma tegevusest tuleb aru anda ning kui hakkama ei saa, siis saab alati poliitikukarjäärist loobuda. Mina ei hakka kunagi poliitikuks, sest minu eesmärk ei ole kõikidele meeldida, kuid maailmaparandaja olen ma küll ning omasid kaitsen ma samuti. Soovitan Teil ka sellega kohe peale hakata ning leida vastused minu küsimustele – miks tahavad inimesed hariduselus kaasa rääkida, kellele ei kõlba valla koolidest kumbki!

 4. Täna viskas Ingrid Härm oma Facebooki sõprade nimekirjast välja kõik inimesed, kes olid ka minu sõbralistis – täiskasvanud, lapsed – ühesõnaga kõik. See on suurepärane äpardumine poliitikuna, sest kõik need inimesed nüüd solvusid ja andsid oma vastuhääle Ingridile. Kuna Ingrid on rääkinud, et ta isegi ei ole mõelnud sellele ametikohale, siis tõenäoliselt ei pea ma neid hääli ka kasutama, kuid alati peab mitu sammu ette mõtlema, kui tahad võita. Inimene kes istub vankril tagurpidi, näeb ainult seda, mis on juba möödunud, kui tahad hobuse valjasid hoida, pead asju ette nägema!

 5. Tere
  Eelmine minu pöördumine, tuleb välja, läks kurtidele kõrvadele. Eksisin! Lootsin, et koputamine südametunnistusele natukenegi mõjub, aga ei! Minul on küll seisukoht nii kooli kui lasteaia ja üldisemalt vallaelu puudutavates küsimustes, aga mina arutan neid asju teistmoodi – ei lahmi, suu vahus, mis pähe tuleb või keegi ette sosistab.
  Nagu näha on, oleme selle petitsiooni kommenteerijad vaid kahekesi, seegi näitab sinu poolt ettevõetud ürituse lootusetust. Mine lükka lund või lõhu puid või leia mõni teine jõukohane töö, usu, hakkab kergem! Ära vastusega end vaeva.

  1. Tere!

   Tänan soovituste eest! Õnneks ei järgi ma nende inimeste soovitusi, kes on ise eksinud.
   Küsimärgid muide lause lõpus tähendavad, et tegemist on küsimusega ning korrektne oleks olnud siis ka nendele vastata, mitte oma igapäevaseid töid teistele soovitada, mis Teie elu kergemaks muudavad. Mulle on sobivad veidi teistsugused tööd, mis laiema üldsuse heakskiidu või laituse leiavad. Ma olen alati rahul, kui minu väljaütlemised leiavad vastukaja ning kui tsiteerida Teid, siis tulevad inimesed mitmeid päevi järjest minu kirjutisi lugema. Selle nimel tasub pingutada! Mitte sellepärast, et mulle läheb väga korda Teie arvamus või hinnang, vaid lootus, et äkki ma suudan kedagi õigele teele juhatada, tuues avalikkuse ette asjaolusid, mis minu arvates on valed.
   Mis puutub vastukajadesse, siis need ei olegi siin oodatud. Kõik kes saavad aru, et tegemist on õige asjaga panevad oma nime kirja etteantud lahtrisse ning teised lihtsalt elavad oma elu edasi. Arvestades saadud toetuste arvu, ei tunne ma ennast üksikuna vaid väga heas seltskonnas olevana.
   Ma saan aru, et valimisnimekirja lõpus oleva inimesena, tahate Te, et ka ülevalpool olevad võitluskaaslased Teid märkaksid, astudes nende eest välja, kuid kirjaliku väitluse jaoks valisite Te küll väga vale inimese välja, sest mina ei suuda Teid küll heasse valgusesse panna.
   Palun mind mitte Sinatada, see on lubatud ainult sõpradele!

  2. Tuleb välja, et ma ei eksinud, kui väitsin, et Teie olete lumelükkamise peale kibe käsi http://on.fb.me/1xYEPiD
   Nüüd veel vaja mingi puulõhkumise teenus leida ning siis oletegi oma sisemise rahu leidnud…

 6. Maidla Kooli hoolekogu esinaine Merle Murula võttis ühendust Maidla Kooli direktori Meelike Abroiga ning juhtis tähelepanu sellele, et minu tegevus Klassilehel võib kahjustada kooli mainet.

  Merle Murula:
  “Arvan, et lapsevanema loodud koduleht, mis on mõeldud lastele info jagamiseks, ei ole kõige parem koht “musta pesu pesemiseks”. Pole eetiline.
  Kas Teie direktorina võiksite vestelda lapsevanemaga ja juhtida tema tähelepanu sellele asjaolule. Minu meelest ei tee see kooli mainele head”

  Vastan sellele kirjale:

  Kõigepealt tahan hoolekogu esinaist Merle Murulat tänada toetuse eest, sest ka mina arvan, et Ingrid Härmi senine käitumine ei tee au ei talle iseendale ega ka Maidla Koolile. Soovitan Teil ka oma nimi petitsiooni kirja panna! Kuna igasugused avalikud suhtlemiskanalid puuduvad nii vallal kui ka koolil, siis võttis Klassileht selle töö enda peale ning viimaste päevade vastukajadele tuginedes, teeb seda väga edukalt.
  Ma olen Maidla Koolile viimastel aastatel päris tihti negatiivset avalikku tähelepanu pööranud, kuid samas on mul tehtud ka mitmeid positiivseid kajastusi ning kuigi hoolekogu otsustas kõik laste esinemised ja saavutused avalikult keelata – https://klassileht.ee/ukski-heategu-ei-jaa-karistuseta/ siis jätkan ma toredate sündmuste kajastamist nii Klassilehe kasutajate jaoks kui ka väljaspool Klassilehte, mitte oma nime all, vaid anonüümselt ning olen saanud suurepäraseid hinnanguid.

 7. Lüganuse dokumendiregistris on registreeritud kandideerimisavaldus nr 10-3.2/177 ning avalduse esitajaks on pandud inimese initsiaalid I.H. http://avalik.amphora.ee/lyganusevv/index.aspx?org=246&unit=38201
  Kuna see läheb kokku Ingrid Härmi nimetähtedega, siis avaldatud petitsioon kuulub esitamisele.
  Tänan kõiki toetuse eest ning kuni südaööni on võimalik veel oma toetust nime kirjapanemisega avaldada. Loomulikult ei ole see petitsioon viimane sekkumine hariduspoliitika kujundamisse ning igaüks kes langetab otsuseid, peab ka edaspidi avalikku kriitikat taluma ning oma tegemisi suutma selgitada.
  10 päevaga olen ma Google otsingumootorile selgeks teinud, et minu arvamus Ingrid Härmi kohta on kõige olulisem ning see paigutatakse ka kõige esimeseks tulemuseks. See ei ole juhus vaid täiesti korratav iga otsingusõnaga, mis ei ole liiga laialt levinud. Klassileht suudab Teie sõnumi inimesteni viia, olgu see siis positiivne või negatiivne.
  Tulemusrikast koostööd kõikide osapooltega soovides!

  Uljam Teuli

 8. Tänan kõiki, kes oma toetuse õige asja eest andsid. Ka see sissekanne tõestas seda, et minu kriitikud pööravad tähelepanu kahele asjale – kirjavigadele ning faktile, et ma kritiseerin. Kogu muu teksti suhtes on nad võimetud midagi ette võtma, sest see kõik on tõde!
  Allkirjade kogumise aktsiooni käigus sai selgeks ka üks väga häiriv tõsiasi – inimesed ei julge oma arvamust avaldada. On selliseid, kes loodavad vallalt midagi saada ning teised kardavad kaotada. Seetõttu otsustasin ma selle avaldusega üksi välja astuda, et mitte neid inimesi löögi alla panna, kes olid nõus minuga ühte paati astuma.
  Kõik inimesed, kes tunnevad et nende sõnavabadust rikutakse mingil moel, võib anonüümselt sellest teada anda siin https://klassileht.ee/meist/kontakt Samuti on oodatud kõik vihjed korruptsiooniilmingute kohta. Kui ikka üks sõber annab ühes komisjonis teise poolt hääle ning pärast rollid vahetuvad, siis ei saa siin mingisugust kahtepidi mõistmist olla. Sellised asjad peavad jõudma avalikkuse ette!

 9. Lüganuse vallavanema Allar Aroni vastus minu kirjale 13.02.2014:

  Lugupeetud härra Teuli

  Lüganuse vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindab kõiki kandidaate valla ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku korra alusel. Ametnike värbamise puhul ei saa komisjon aluseks võtta üksnes kogukonna või üksikisikute poolt edastatud toetus- või vastuhääli kandideerijate suhtes. Värbamine viiakse läbi nii, et see ei kahjustaks kandidaatide eneseväärikust.
  Komisjoni liikmed on kohustatud hoidma värbamise käigus kandidaatide kohta kogutud teavet saladuses.
  Kandideerijate hindamisel võtame arvesse iga kandidaadi haridust, töökogemust, teadmisi ja oskuseid.

  1. Vastus meenutab neid eestikeelseid spämmikirjasid, kes küsivad raha – nagu oleks midagi öeldud, aga mõte jääb siiski arusaamatuks. Minu küsimus oli lihtne – vastata siis kui minu kirjaga ei arvestata ning põhjendused. See peaks olema siis mittearvestamine või arvestamine?
   Kuna siiani pole inimese nime välja suudetud kuulutada, siis on teema endiselt aktuaalne.

 10. Urbo Vaarmann leidis äramärkimist ka ühes minu lemmiksaates “Rahva oma kaitse”. Antud link on lõik 22. aprilli 2014 aasta saatest ning kuigi terve saade väärib kuulamist, olen ma välja valinud ainult selle osa, mis on suunatud just selle presooni kohta – http://bit.ly/1mLXhoB

 11. 19. mail kell 15.21 postitas Maidla Kool oma profiilile küsimuse https://www.facebook.com/Maidla/posts/788220277869524
  Millega seoses see tekkis, seda ei tea. Õhtul 18.36 otsustasin lõpuks sellele vastata, sest ei tahtnud et Evely, kes selle sinna pani, ennast halvasti ei tunneks. Vastamiseks polnud vaja muud kui otsingusõna Googlisse “Maidla esmamainimine” ning eha.ee lehelt sai vastus kopeeritud. Mingisugust autasu ma selle eest ei soovinud, lihtsalt tahan, et lehekülg püsiks elusana!
  Täna avastasin, et Ingrid Härm oli sellele küsimusele vastanud juba kell 16.17
  Miks ta ei teinud seda Maidla Kooli lehel vaid jagas postitust ning kirjutas sellele siis lihtsalt oma lehele kommentaari? Aga sellepärast, et tema on üks kahest inimesest, kes on Maidla Kooli FB lehel blokeeritud ning ei oma seal sõnaõigust. Tõenäoliselt oli siis auhinna järele himu nii suur.
  Samasugust suhtumist kohtasin ma ka siis, kui korraldasin Pildipesa auhinnamängu ning müstilisel kombel anti viimasel õhtul ühele pildile massiliselt samalt aadressilt toetushääli. Kohe kui tähtaeg oli kukkunud ning ma ei kuulutanud võitjat välja samasugustel tingimustel, kuna hääletamises tuvastasin pettuse, kirjutas Ingrid kommentaari, et see on minu poolt väga alatu, reegleid muuta, sest tingimuste mittemuutmisel oleks võitjaks tulnud kuulutada tema poeg. Kommentaari IP aadressi ma sel ajal veel ei näinud, kuid minu jaoks oli asi niigi selge ning need inimesed kellega ma seda informatsiooni jagasin, ei kahelnud ka minu kõhklustes – Ingrid Härm ei vali vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks.

Vasta Uljam-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga