Kas valvekaamera on klassis vajalik?

Maidla Põhikooli seintel ripuvad kaamerad juba pikemat aega. Välisterritooriumi valvavad nad juba minule teadmata ajast ning sees on olnud juba teist õppeaastat.
Vaidluste ennetamiseks ja korra säilitamiseks said valvekaamerad ka osad õppeklassid. Paigaldamisega olid sellel ajal arvatavasti kõik lapsevanemad nõus. Küll, aga ei küsitud arvamust nende lastevanemate käest, kelle lapsed käisid algklassides ning kuhu kaameraid ei paigaldatud ning samuti ei saanud teada mida võivad arvata kaameratest need lapsevanemad, kelle võsud alles olid kooliteed hiljem alustamas.
Nüüd on Andmekaitse Inspektsioon tulnud välja seisukohaga õppeklassides olevate kaamerate kohta:

Videovalvet koolides tuleks võimalusel vältida.
Andmekaitse Inspektsioon on asunud seisukohale, et klassides ei ole videojälgimine põhjendatud. Kooli ümbruses, fuajees ja koridorides võib videovalve teenida vaid turvalisuse eesmärki.
Inspektsioon, olles viinud läbi põhjaliku eesmärkide ja vajaduste analüüsi, leiab, et klassiruumidesse kaamerate paigaldamine on tavaolukorras ülemäärane. Tundides toimuva üle on kontrolli võimalik teostada õpetajal ja kui tarvis, saab vahetunniks lukustada klassiukse. Selline lahendus on videojärelevalvega võrreldes märksa vähem õppurite ja õpetaja eraelu puutumatust riivav abinõu.
Kooli teistes ruumides võib videovalve kasutamine olla lubatav, kui esineb reaalne oht seal liikuvate inimeste turvalisusele ja muude vahenditega turvalisust tagada ei ole võimalik. Riietusruumidesse, tualettruumidesse ja teistesse kõrgendatud privaatsust nõudvatesse paikadesse kaamera paigaldamine lubatav ei ole.
Muudeks eesmärkideks kui turvalisus, võib kaameraid kasutada vaid jälgitavate nõusolekul, alaealiste puhul on selleks reeglina lapsevanem. Turvakaalutlused on isikute ja vara kaitse, selle all ei saa mõista heakorda või koolikohustusest kinnipidamist.
Inspektsioon rõhutab, et igasugune jälgimine riivab inimeste eraelu, mistõttu peab niisugune tegevus olema alati seaduslik, vajalik ja proportsionaalne taotletava eesmärgi suhtes. Valikute tegemisel peaks eelistama alati lahendust, mille kasutamine riivab isiku eraelu puutumatust vähimal määral.
Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Ääsmäe Põhikooli suhtes. Ääsmäe Põhikooli kinnitusel on nüüdseks viidud jälgimisseadmestiku kasutamine kooskõlla andmekaitse põhimõtetega.
Parimat soovides,
Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
627 41 34
55 666 000

Arvestades seda, et kaamerate paigaldamise ajal, oligi jutt just sellest, et jälgida õpilaste tegevust, siis tekib mitmeid küsimusi, millele ühest vastust ei ole. Arvestades seda, et kool on väga väga ettevaatlik igasuguste avalikustamiste suhtes (erinevalt paljudest teistest koolidest, peitis ta oma õpilaste nimed ja pildid parooli taha), on see tema poolt väga julge samm, sest piisab ainult ühest lapsevanemast ja ühest kohtulahendist, kui see investeering muutub kasutuks.

(174)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.