Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 17.04.2016

KIVIÕLI REGIOONI ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED
Juhtivkomisjoni töökoosoleku protokoll

Maidlas 17. mai 2016 nr 4
Algus kell 11.00, lõpp kell 14.00
Konsultant: Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ)
Protokollis: Viivian Päll (Lüganuse vallavalitsuse sekretär-asjaajaja)
Võttis osa: 8 osalejat (nimekiri registreerimislehel lisatud protokollile) Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Sonda vald

Avasõnad tervituseks ütleb Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ). Täna on neljas kokkusaamine ning juhtivkomisjoni teine kokkusaamine. M. Laan tutvustas ajakava, tegi ülevaate senisest protsessist ning eelnevatel kokkusaamistel arutusel olnud teemadest.

• Avakoosolek (09.03.16, Maidla): läbirääkimiste taust, üldpilt, osalejate ootused ja mured, läbirääkimiste korraldus
• Juhtivkomisjon I ja teemakomisjonid I (05.04.16, Kiviõli): tööplaani täpsustamine, kogutud valdkondlike andmete ülevaatamine, tänaste takistuste ning soovitud seisundi määramine valdkondade kaupa
• Teemakomisjonid II (10.05.16, Sonda): valdkonna arendamise tegevuspõhimõtted ja investeeringud (vt ka http://www.kivioli-regioon.ee)
• Juhtivkomisjoni II (17.05.16, Maidla): ühinemise (strateegiliste) eesmärkide määratlemine; juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine; investeeringute ülevaatamine
• Laiendatud juhtivkomisjoni III töökoosolek Kiviõlis 26.05.2016 kl 9.00-13.00: teemakomisjonide tulemuste ülevaatamine, ühinemislepingu tööversiooni arutelu

Vaadati üle ühinemisteemaline lehekülg www.kivioli-regioon.ee, mille Sonda vald on üles pannud. Veebilehel on üleval esmane materjal. Esilehel on lühitutvustus, kuidas on läbirääkimised alguse saanud, kes on läbirääkijad, mis on valdkondlikud komisjonid, mis on eesmärk, et jõuda selle aasta lõpuks otsusteni. Teemade ehk valdkondade all on kõik põhiprintsiibid, mis on senini arutatud (haridus, sotsiaalteenused, kommunaalmajandus, keskkond ja maaelu).
Lisaks on kodulehel üleval ka protokollid.
Arutati kas ja mida võiks veebilehele veel lisada?
Kiviõli linnapea tegi ettepaneku panna kodulehele üles volikogu otsused, mis leidis ka toetust.
Lüganuse volikogu esimees: tegelikult on kõik olemas, kuid kusagile võiks tulla selline info, kui hakkab avalikustamine, ühinemislepingu tutvustamine ja rahvakoosolekud.
Kõike saab hiljem lisada, kui tekib vajadus.
M. Laan esitas küsimuse, kuidas koguda tagasisidet, sest täna ei ole üleval ühtegi kontakti.
Sonda vallavanem tegi ettepaneku lisada lehele ka foorumikoht, millele on võimalik panna peale piirang, et ühest arvutist tulevat infot ei saa väga tihti üles panna. Arutelu tulemusena otsustati, et hetkel foorumit ei tee, võimalik on ka hiljem juurde lisada, kui vajadus tekib.
Kiviõli linnapea tegi ettepaneku, panna kontaktiks Kiviõli linna kantselei e-posti aadress, mis sai ka toetust.
M. Laan: Kui tuleb asjalik ettepanek, siis edastatakse asjaosalistele.

Et ühinemisteemalist kodulehte aktiivsemaks teha, otsustati jagada linki www.kivioliregioon.ee oma kodulehtedel ja facebook’is ning kajastada tegevusi valla- ja linnalehtedes. Vajalik on valida üks inimene, kes teeb kokkuvõte ajalehtedesse, milles tutvustab tulemusi ja viited protsessile.
Lüganuse vallasekretär A. Pungas tegi ettepaneku M. Laanele teha ise kokkuvõte sellest, mis on olnud ja kuhu on jõutud. M. Laan andis nõusoleku.

M. Laan tutvustas päevakava.

PÄEVAKAVA:
1. Ühinemise eesmärkide määratlemine
2. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine (keskused ja teenuste korraldus, volikogu liikmete arv, palgad ja sotsiaalsed garantiid)
3. Investeeringute ülevaatamine

1. Ühinemise eesmärkide määratlemine

Toimus grupiarutelu, jagati omavalitsuste juhid ühte gruppi, volikogu juhid ja liikmed teise gruppi.
Arutati ja määrati kuni 5 “suurt” eesmärki, mille suunas võiks Kiviõli regioon ühiselt liikuda.

Arutelu tulemusena tõid omavalitsuste juhid järgmised võimalikud eesmärgid:

• luua soodne pinnas väikeettevõtluse ja mikroettevõtluse loomisel;
• olulisel kohal on kogukondade liitmine, kohaliku identiteedi säilimine;
• läbipaistva juhtimisega võimeka ning tugeva omavalitsuse loomine;
• loodava omavalitsuse üks võtmesõna on elamisväärne keskkond;
• noored tagasi kodukohta koos sõpradega;
• oleme võrdväärne partner riigile ja teistele omavalitsustele.

Arutelu tulemusena tõid volikogu juhid järgmised võimalikud eesmärgid:

• võimekas, paremate, kvaliteetsemate avalike teenustega kohalik omavalitsus;
• tugev kohalik omavalitsus, kuhu tuleks elanike juurde;
• tagada ühendus (sidusus) kõikide ühinevate kohaliku omavalitsuse piirkondade vahel.

2. Juhtimiskorralduse üldiste põhimõtete määratlemine (keskused ja teenuste korraldus, volikogu liikmete arv, palgad ja sotsiaalsed garantiid)

1. Juhtimine ja teenuste korraldus

1) Kus on KOV keskus ja millised on teenuskeskused?
2) Mis peab säilima nn kohtadel?
3) Millised on juhtimise üldised printsiibid, millest lähtutakse?

Toimus grupiarutelu, jagati omavalitsuste juhid ühte gruppi, volikogu juhid ja liikmed teise gruppi.

Arutelu tulemusena tõid omavalitsuste juhid järgmised võimalikud juhtimiskorralduse üldised põhimõtted:

• uues omavalitsuses seisame selle eest, et avalike teenuste osutamine ei muutu halvemaks, pigem paremaks;
• tänased punktid säilivad kindlasti sotsiaalteenuse ja majanduse osas, ei välista vajadust ka avada uusi punkte;
• juhtimisprintsiibi vajaduse kaardistamine ja vajadus ostetakse sisse kompetentse teenusepakkuja käest ;
• keskus Kiviõlis.

Arutelu tulemusena tõid volikogu juhid järgmised võimalikud juhtimiskorralduse üldised põhimõtted:

• kohaliku omavalitsuse keskus Kiviõli;
• teenuskeskused – säilitada olemasolevad (sotsiaal, haridus, algharidus, raamatukogud, noortekeskused, kultuur);
• majandus – hallatavad asutused;
• tugev valdkonnapõhine juhtimine;
• tugevad valdkonnapõhised hallatavad asutused;
• avatud kaasamine juhtimise juurde;

Toimus arutletu järgmiste küsimuste üle:

1) Milline võiks olla volikogu liikmete arv? (minimaalne 17)
Arutelu tulemusena otsustati, et volikogu liikmete arv võiks olla 19/21.

2) Kuidas võiks lahendada valimisringkonnad?
Arutelu tulemusena otsustati ühe valimisringkonna kasuks, sest seadus muud võimalust ei anna.

3) Kuidas võiks kasutada ühinemistoetust (01.2016 numbrite alusel Kiviõli 554 200, Lüganuse 301 400, Sonda 300 000.-, kokku 1 155 600.-)
Arutelu tulemusena otsustati, et 20 % jääb 2018. aasta ümberkorralduste jaoks ja ülejäänud kulub igal omavalitsusel omade projektide teostamiseks.

4) Mis võiks olla ühinenud kohaliku omavalitsuse nimi?
Arutelu käigus pakuti välja uue omavalitsuse nimeks Kiviõli või Lüganuse vald.
Tekkis arutelu.

Sonda vallavanem tegi ettepaneku viia koolides läbi küsitlus, mis arutelu tulemusena ei leidnud toetust.

M. Laan tegi ettepaneku teha küsitlus läbi kodulehe, kus ei hääletata, vaid pakutakse välja nimi.
Arutelu tulemusena otsustati panna kodulehele www.kivioli-regioon.ee küsitlus nime valimise osas ning sama küsitlusleht jagada välja koos juunikuus ilmuva vallalehega.
M. Laan: Nime valik jääb arutusele pikemaks ajaks, ka järgmise nädala laiendatud koosolekul seda ära otsustada ei saa.

3. Investeeringute ülevaatamine

Kas võiks fikseerida põhimõttelise suunana: palkade ja sotsiaalsete garantiide ühtlustamine toimub ESIMESEL VÕIMALUSEL KUID MITTE HILJEM KUI 2 aasta jooksul peale ühinemist

• Investeeringute + valdkondlike printsiipide ülevaatamine ning tagasiside hiljemalt 20.05?
• 23.05 esmane tööversioon ühinemislepingust lugemiseks
• Laiendatud juhtivkomisjoni III töökoosolek Kiviõlis 26.05.2016 kl 9.00-13.00
• Ühinemislepingu tööversiooni arutelu

Viivian Päll
protokollija

ALLIKAS: Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised, juhtivkomisjoni töökoosoleku protokoll 17.06.2016 nr 4

1 thought on “Kiviõli regiooni ühinemisläbirääkimised 17.04.2016

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga