Läheme kõik Euroopa Liitu helistama!

no images were found

Kui keegi veel ei ole kuulnud, siis Elisa ja Tele 2 on välja andnud teate, et alates 1. maist 2016. muutuvad nende kõnepakkettide hinnad ning kõikidele lisatakse valimatult juurde Elisa puhul 96 senti ning Tele 2 koguni euro – esimene võimaldab selle eest kõnesid Euroopa Liidu 31 liikmesriigis teha ja vastu võtta 30 minutit ning teine on lahkem ning lubab 50 minutit kõneleda.
Kahtlemata on kõik väga tore kui saad oma asjad nii odavalt aetud, kuid mis siis kui sa ei taha seda teenust kasutada? Roaming on nimelt lisateenus mis võib olla aktiveeritud, kuid võib ka mitte olla. Juhul kui sul seda lisateenust tellitud ei ole, siis sa ei saa välismaal kõnesid ei teha ega ka vastu võtta. Kuid operaatoreid see ei huvita, et tegemist on lisateenusega, sest palju toredam on lihtsalt hinda juurde panna ning süüdistada selles Euroopa Liitu, kes käsib neil roamingu hindasid alandada, aga ega siis kasu ei saa väheneda! Valusalt puudutab see otsitud hinnatõus ka vaesemaid inimesi, kes ei saa kuidagi endale reisimist lubada, kuid mobiilioperaatoritele pead ikka maksma, sest nad on avanud sulle võimaluse välismaal helistada. Samamoodi küsitakse edaspidi tuhandeid eurosid kõikidelt nendelt koolilastelt, kes igapäevaselt haridust omandavad ning kui just Läti piiri ääres ei ela, siis tõenäoliselt jääb võimalus kasutamata.
Kutsun kõiki inimesi üles, selle valimatu omakasu peale protestima ning nõudma ei midagi enamat kui ainult seda, et maksame ainult nende teenuste eest mida ka tegelikult kasutame!

4 thoughts on “Läheme kõik Euroopa Liitu helistama!

  1. Selgituses asja juurde niipalju, et summa lisatakse igale kõnepaketile, mitte numbripõhiselt ning soodsamalt saab, kui on ühine pakett paljude numbrite peale. Samuti tuleb arvestada sellega, et lisaks roaming teenusele sisaldab see ka teistele EL numbritele helistamist Eestist, kuid kindlasti on ka palju selliseid inimesi, kellel ei ole vajadust välismaa numbritele helistada. Korrektne lahendus oleks olnud uute pakketide lisamine ning inimestele võimaluse andmine nendega liituda, mitte lihtsalt tõsta kõikide inimeste kuutasusid.

  2. Saatsite 14.04.2016 Tarbijakaitseametile pöördumise seoses Tele2 Eesti AS-i (Tele2) poolt läbi viidavateühepoolsetelepingutingimustemuudatustega,millekohaseltTele2lisabalates01.05.2016 olemasolevatele pakettidele igakuiselt 50 minutit kõneaega Euroopa Liidus. Seoses eeltooduga lisandub Tele2 kõnepakettidele 1 euro. Tarbijakaitseamet vastab Teie pöördumisele järgmiselt. Tele2 poolt läbi viidavad muudatused on seotud uue Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 2015/2120(kättesaadav:http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Sideturu_osakond/Randluse_maaruse_muutmise_maarus_25.11.2015.pdf). Eelnimetatud määrusest lähtuvalt tekib sideoperaatoritel kohustus võimaldada rändlusteenuse kasutamist siseturu hindadega (artikkel 7 punkt 5). Sideoperaatorid võivad rakendada rändlusteenuse kasutamisel mõistliku kasutamise poliitikat, mis tähendab, et tarbijal on võimalik teatavat mahtu jaemüügitasandil osutatavaid reguleeritud rändlusteenuseid kasutada kohaldatava riigisisese jaehinna eest (artikkel 7 punkt 5). Seega võivad sideoperaatorid lisada teatava mahu rändlusteenuseid siseriikliku paketi osaks. Tarbijakaitseamet selgitab, et eelnimetatud määrus ei kohusta Eesti sideettevõtjaid kõnepakettide hindu tõstma, kuid uue määruse jõustumisega võivad sideettevõtjatel tekkida täiendavad kulud, mis tingib vajaduse siseriikliku hinna tõstmiseks. Sideettevõtja õigus muuta ühepoolselt sideteenuse lepingu tingimusi tuleneb elektroonilise side seaduse § 99 lõigetest 1 ja 2. Tarbijakaitseametmöönab,etsideettevõtjatepooltelluviidavmuudatuslisadaEuroopaLiidukõned kõikidele pakettidele ei pruugi olla kõikide tarbijate jaoks hea lahendus, kuid lähtuvalt vaba turumajanduse ja ettevõtlusvabaduse printsiibist on kehtiva õiguskorra raames sideettevõtjal õigus kehtestada oma müügitingimused ning Tarbijakaitseamet nendesse paraku sekkuda ei saa. Seega, milliseid pakette, milliste mahtude ja hindadega sideettevõtja pakub on sideettevõtja otsustada. Tarbijakaitseamet loodab, et eeltoodud selgitustest on abi ja lõpetab Teie selgitustaotluse menetluse.

    1. Kuna on selge, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis ongi vaja ainult tarbijate poolset survet. Kahjuks aga ei pea eurot tänapäeval kuigi suureks rahaks ning üksikute inimeste protest asja ei muuda ning nii on kõik nõus maksma asja eest mida nad tegelikult ei tarbi.

  3. Ma olin selles osas asjast valesti aru saanud, et nende kõneminutitega võib Euroopasse ja Euroopast helistada. Tegelikult saad neid kõneminuteid kasutada ainult siis, kui helistad mujalt Eestisse või sulle helistastakse välismaal olles, kui tahad Eestist Euroopasse helistada, siis maksad ikka juurde. Seega jääb mulle endiselt arusaamatuks, mis õigusega arvestatakse seda lisatasu inimestele kes ei oma roamingut, kuna neil ei ole mingisugust võimalust antud teenust kasutada. Tarbiakaitse siin abiks olla ei taha, nagu juba selgus, seega ainukeseks lahenduseks oleks kohus.

Vasta Uljam-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga