Lüganuse vallavalitsuse umbusaldamine

Lüganuse

 

LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU I KOOSSEISU X ISTUNG

 

Lüganuse                                                                                          12. mai 2014 nr ___

Umbusalduse avaldamine

 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 45 lõike 5, § 46 lõiked 4 ja 9 ning arvestades Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 istungil esitatud umbusaldusavaldust ja umbusaldushääletuse tulemusi, Lüganuse Vallavolikogu

 o t s u s t a b:

  1. Avaldada umbusaldust järgmistele Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele:

1.1.  Annika Kapp- abivallavanem sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö alal

1.2.  Arno Rossman – abivallavanem arengu- ja planeeringu ning majanduse alal

1.3.  Virje Härm

1.4.   Aivar Karon

 

  1. Umbusalduse avaldamine vabastab Lüganuse Vallavalitsuse liikmed valitsuse liikme kohustustest ja ametist.
  2. Annika Kapp`il ja Arno Rossman`il anda asjaajamine ja ametikohustuste tõttu neile kasutamiseks antud vara üle vallavanem Allar Aron`ile hiljemalt _________ 2014, mille ajal säilitatakse keskmine töötasu.
  3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Lüganuse Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Marja-Liisa Veiser

Volikogu esimees

 

 

Selline dokument vajab 12. mail täitmist. Mida arvad asjast Sina?!
Oma arvamuse saad avaldada Facebookis või siinsamas kommentaarireal.

4 thoughts on “Lüganuse vallavalitsuse umbusaldamine

  1. Eile toimus rahvamajas valitud seltkonnale mõeldud koosolek, mille teemaks oli esmaspäevane umbusaldusavaldus ja praeguste vajadus võimul püsida! Kui algselt oli plaanitud see kella 19.00 , kuid info lekkis ja tekkis oht, et kohale tulevad ka oponendid. Igal juhul oli kell kuus rahvamaja parkla autosid täis ……

  2. ja mis sa siin ikka kostad..oleks võinud seda ka varem teha..seisak on ju ilmne..siis veel need segased lood kirjade ja muu paberi majandusega..kuuldavasti ka alustati uurimist..peale valimisi oli kuulda ja näha kuidas tööle hakati..riieldi kes magusama töökoha saab,kui suur on palk jan…pidurdatakse arengud,näiteks liimalas mehed kes tõesti tahavad ranna äärega midagi ette võtta pidid kuid ootama et neid jutule võetakse,maidla sõudekanalist ei taheta kuuldagi jan…kes müüs ennast kuhugi juhatusse,et koht volikogus säiliks..ehk muutused toovad ka paljudele mõistuse päehe,vaja edasi minna,arendada,olla rohkem rahvale nähtavad,mitte jutu tasemel aga tegudega,eelarve korda,siin ei kehti et paber kannatab kõike..ootame põnevusega mis saab!!))

  3. Mina olen oma seisukoha välja öelnud, miks ma arvan, et need inimesed ei sobi valda juhtima. Nüüd võiksid sõna võtta ka need, kes seda umbusaldust veavad. Keegi teist seal volikogus ei aja mingisugust oma asja vaid esindate inimesi – siis suhelgegi inimestega! Paljud näiteks said alles eile teada, et selline asi on toimumas!

  4. kuna ma pole hetkel lüganuse valla elanik, siis ilmselt mu toetushäälel palju kaalu pole, kuid võimaliku tulevase (ja endise) elanikuna on minu tagasihoidlik arvamus, et omavalitsuse juhtkonnal, kes peab oma tööruumide laiendamist muinsuskaitse all olevas majas (!) ettekäändega vallakodanikele kättesaadavam olla olulisemaks ükskõik millisest ressursse vajavast aspektist oma valla territooriumil, on mingid väärtushinnangud väga paigast ära. eraldada 65 000 eurot valla eelarvest oma töötingimuste parandamisele on pehmelt öeldes ja (pool)viisakalt väljendudes laia kaarega pähe… hmm… urineerimine igale valla elanikule, kes on suutmatu „leidma vajalikku ametnikku“. valikute küsimus tõepoolest, üsna halbade valikute. osa sellest 65 000 eurost on võimalik paigutada oma vastsete töötajate koolitamisse eneseväljenduse alal, kui on oht, et nad pole võimelised selgeks tegema soovijatele oma asukohta. näiteks. jabur.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga