MAIDLA KOOLIS VÕIB UUS ÕPPEAASTA ALATA!

direktorUue algava õppeaasta põhihariduse eesmärk tervikuna on luua kõigile nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused. See on elukestva õppe strateegia.

Mitte ainult laps ei pea igal aastal midagi juurde õppima, vaid ka õpetaja, sest muutunud on õpikäsitlus ning me peame orienteeruma ka töömaailmas. Üks elukestva õppe tähtsamaid tahke on digipööre. Kooli jaoks on õpilane kõige tähtsam- tema inimeseks kujundamine peab olema fookuses. Selleks peavad koolis töötama pädevad ja motiveeritud pedagoogid. Oluline on, et lapsevanem toetab oma last ning teeb koostööd õpetajatega. Kui meil on lapse kasvatamise ja õpetamise küsimustes ühtsed arusaamad, kasvab lapsest hea Eesti riigi kodanik. Riiklikus õppekavaski on mõned uuendused, mis suunatud kultuuri- ja väärtuspädevusele ning sotsiaal- ja kodanikupädevusele. Uut ainekava on oodata 7. klassi loodusõpetuses.

Kool on lähenemas 90. juubeliaastale. Selles vaimus seame oma kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid. Kool on avatud asutus, ootame siia ka kooli vilistlasi. Vilistlaste ettepanekud kooli juubeli korraldamiseks on teretulnud! Materiaalse poole pealt vajab Maidla Kooli fuajee iluravi ning saali toole. Oleme ju mõisakool, mis on avatud külalistele ning kus toimuvad erinevad klassikalised kontserdid.

Olemas on kõik aineõpetajad. Käesoleval õppeaastal asub meil kunstiõpetust andma Kiviõli Kunstide Kooli õpetaja Merje Niit, kes seni on aidanud meid lasteaias kangastelgede ülespanekuga. Keemiat hakkab nii Lüganuse Keskkoolis kui ka meil õpetama  Eike Saarest. Suur rõõm on, et oma tööd matemaatika, füüsika ja loodusainete õpetajana jätkab Liilia Sepp, kelle õpilased on edukalt esinenud füüsika aineolümpiaadidel ning tema tugevaks küljeks õpetamisprotsessis on süsteemsuse loomine.  Inglise keele õpetaja Helina Haljaste lõpetas kevadel Luua Kõrgema Metsakooli, tema õpetab ka bioloogiat.

Uuel õppeaastal võtame senisest rohkem osa maakondlikest aineolümpiaadidest. Meil on ju tublid lapsed. Kiita said meie kooli noorgiidid ning vahvad laagrilapsed.

Hetkel käivad läbirääkimised noore inimesega, kes huvitub meie kooli huvitegevusest. Seni täidab huvijuhi ülesandeid muusikaõpetaja Velve Mäetaga- Filimonov. Õpilasesinduse juhtimise on enda kanda võtnud kooli arendusjuht Evely Press- tema kirjutab ka erinevaid projekte.  Jätkub ringitöö- mudilas- ja lastekoorid, kandlering, noorkotkad jt. Huvikool pakub hetkel nelja eriala: laulustuudio, jalgpall, giidindus ja sõudmine. Meie kooli algklasside õpilased saavad Kiviõlis õpetaja Kiira Pastaruse käe all ujumisõpetust, koolis toimub liiklus- ja arvutiõpetus. Erivõimetega lapsi juhendavad logopeed Anu Veldre ja eripedagoogi lisaerialaga Hedi Kadover. Sotsiaalpedagoogi meie koolis küll hetkel ei ole, kuid suhteküsimusi aitab lahendada 25 aastat koolis töötav suurte kogemustega klassiõpetaja Karmen Tõnnisson. Õpiabi on võimalik saada ka pikapäevarühmas. Pärast pingelist õppetööd kiirustavad meie lapsed Maidla Noortekeskusesse. Noortekeskuses toimuvad ka kodunduse tunnid.

Laste arv meie asutuses kasvab. Loomisel on kaks lasteaia liitrühma- noorem ja vanem liitrühm. Nooremas liitrühmas on veel mõned vabad kohad. Meie lasteaed on väga populaarne, sest meil töötavad tublid õpetajad ning lisaks õppe- ja mängulisele tegevusele saavad meie lapsed basseinis ujuda, toimub muusika – ja liikumisõpetus ning kõneravi. Pille Kekki eestvedamisel juhindutakse laste õpetamisel- kasvatamisel kodukandi pärimuskultuurist, mis on õppekava läbiv teema.

Maidla Kool on hea kool!
Maidlast Maailma!

 

Meelike Abroi

Maidla Kooli direktor

 

5 thoughts on “MAIDLA KOOLIS VÕIB UUS ÕPPEAASTA ALATA!

 1. See üleskutse toetuse leidmiseks ei läinud kurtidele kõrvadele:
  “E.K Partner Grupp OÜ soovib toetada Maidla Kooli 500 euroga toolide soetamiseks seoses 2015 a toimuva juubeliüritusega.”

 2. Volikogu esinaine Marja-Liisa Veiser annab ka oma toetuse:

  “Arvestades Maidla Kooli hoolekogu 03.09.2014 koosolekul selgunud toolide soetamise vajadust ja rahaliste vahendite nappust ning tuginedes Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014 määruse nr 8 § 5 lõikele 6, mille kohaselt on kehtestatud hüvitustest ja tasudest õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel, soovin loobuda volikogu esimehe 2014 a septembri- ja oktoobrikuu hüvitusest. Palun hüvituse suuruses summa eraldada Maidla Koolile toolide soetamiseks. ”

  Summa täpsustamisel.

 3. Küsisin koolilt, et kas oleks võimalik saada panga rekvisiidid avalikult jagamiseks, millele oleks soovijatel võimalik kanda üle täpselt nii suur rahasumma nagu majanduslikult võimalik on. Enamus inimesi ei saa kolmekohalisi summasid heategevuseks annetada, kuid kui 100 inimest annab igaüks 5 eurot, siis teeb summas sama välja. Peaasi, et kool saab oma toolid kiiresti kätte!

 4. Tagasi möödunud aastale vaadates võib öelda: “suuga teeme suure linna”.
  Veidi enesekriitikat ei teeks paha, kuid Meelike Abroi on pidurdamatu enesekiitja:

  “Ka minuga ei taheta kusagil esialgu harjuda ja kaevatakse, kui harjutakse, on kõik hästi ja koolidest, kust lahkunud olen, tuntakse puudust”

  ” Koolid, kus olen töötanud, olen kõik nö üles viinud. Kui olen lahkunud, on kõik kolinal läinud, mis üles ehitasin.”

  Need on ühed vähesed lõigud kirjadest, kus Meelike Abroi ennast ülistab. Samamoodi juhtus ka 2014/15 õppeaastal Maidla Koolis, kus lubadused ja tegelikkus läksid hoopis erinevat teed.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga