Sildiarhiiv: jutulinnud

Uus algus

Klassileht on jõudnud oma tuhandenda sissekandeni ja kõik on sellest ajast peale muutunud täielikult. Kunagi tekkis mõte, et kooliskäimisest võiks alles jääda tore mälestus, kuid isiklikud suhted on hävitanud kõik toredad ideed.
Kuigi vald alles kujundab seisukohta, olen ma kindel, et väljaspoolt ei saa midagi paremaks muuta, kui seest seda teha ei taheta. Maidla Kool pole enam midagi sellist mis ta kunagi oli. Kõik traditsioonid on hävitatud ning alles on jäänud vaid isiklikud ambitsioonid. Sellel õppeaastal ei toimunud enam traditsioonilist isadepäeva, kadripäeva, jõulupidu, mõisapreili ja mõisahärra ja “Öökulli Teataja” traditsioon on kaotatud, samuti on kadumas õpetavad õpetajad jne. Kõikide nende kirjade kokkuvõtteks võib öelda, et nüüd seisab igaüks enda eest ning minu soovitus on lihtsalt hääletada jalgadega. Mina tõmban igatahes juhtme seinast välja ning  sellega kustuvad küll mõned Maidla Kooli tuled, kuid eks nad peavad siis oma lambid välja tooma.
Klassileht hakkab edaspidi kajastama lugusid mis on seotud minu lastega ja nende sõpradega. Jutulinnud, Suslikud ja Särasilmad jäävad alles mälestustesse.

Mul on tõsiselt kahju ning ei unusta kunagi nende inimeste nimesid, kes minu laste kooliaja mälestused niimoodi ära rikkusid!

Uljam Teuli

Kuidas vaidlustada hindeid

Soovin teiega jagada ühte meie pere kogemust.

Meie 7. klassis õppiv laps sai õppeaines, mis toimub üks kord nädalas, esimesel trimestril hinneteks 4, 5, 5. Üks nendest viitest oli tärniga, ehk töö oli hiljem esitatud, ükski nendest hinnetest ei olnud e-koolis nö paks ehk arvestuslik hinne. Trimestri hindeks tuli kokku 4 ja samas õppeaines hindas õpetaja meie lapsel hoolsust hindega „rahuldav“. Kuna oleme abikaasaga mõlemad pedagoogid ja teame, kuidas kujuneb trimestri/veerandihinne ja ka hoolsuse ning käitumise hinne, tekitas selline trimestrihinne meis loomulikult küsimusi.

Esimese asjana sai pöördutud klassijuhataja poole. Seejärel aineõpetaja poole. Aineõpetaja selgitas, kuidas trimestrihinne kujunes ning tema üheks argumendiks oli, et kuna töö, mida ta hindas hindega „5“ oli esitatud tähtajast oluliselt hiljem, siis seda „viite“ ta EI ARVESTA „viiena“, sellepärast ka alandatud trimestrihinne. Meie ei olnud selle selgitusega rahul, sest kõik pedagoogid peaksid teadma – perioodihinne pannakse teadmiste hindamise põhjal, hilinenud tööd, lohakad vihikud jms on hoolsuse hinde teema.

Järgmine samm oli ametlik hinde vaidlustamine Maidla Kooli direktorile. Direktor tegutses väga kiiresti ja paari tunni pärast saime temalt vastuse. Oma vastuses direktor leidis, et õpetaja on toiminud õigesti.

Meie edasine käik oli helistada Haridusministeeriumisse ja pidada nõu HM juristiga, tegutsesime nii, nagu sealt soovitati.

Vastavalt juhistele saatsime kõik asjassepuutuvad paberid (avaldus, väljavõte e-koolist, aineõpetaja ja direktori vastused) Ida-Viru maavanemale ehk kooli üle järelvalvet teostavale asutusele. Vastuse saime 09.01.2015.

Maavanem oli seisukohal, et õpetaja alandas alusetult meie lapse I trimestri hinnet ja trimestrihinne parandatigi, ehk antud aines on nüüd e-koolis trimestrihindeks „5“.

Ja nüüd TÄHELEPANU! Oma kirjalikus vastuses meile kirjutas aineõpetaja, et ta ei hinnanud ainult meie last nii, sest: „Kolmel õpilasel on täpselt ühesugused jooksvad hinded“. Ma ei tea, kes on need ülejäänud kaks, aga lapsevanemana ma näen e-koolis perioodihinnete statistikat ja selle kohaselt on ainult ühel õpilasel hindeks „5“ ja ma tean, et see on minu lapse hinne. Seega on kaks õpilast, kellel on samamoodi alusetult alandatud veerandihinnet. Ehk siis lapsevanemad – vaadake üle 7. klassi need ained, mis on üks kord nädalas ja kui jooksvad hinded on 4, 5, 5 ja trimestrihinne 4, siis teadke, et see hinne on pandud alusetult.

Ja veel lapsevanematele – teadke seda, et lisaks kohustustele on lapsevanematel ka õigused. Kasutagem aktiivsemalt oma õigusi!

Tiina Heinla