Sildiarhiiv: laulupidu

Laulupidu 2017

ÜHENDKOOR 420 KOORI, 14259 LAULJAT
“Koit”, “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, “Eesti lipp”, “Meie”
LASTEKOOR 184 KOORI, 5871 LAULJAT
“Mets neidude vahel”, “Päev läheb puudele punane”, “Maailm heliseb”, “Paradiis”

LOOD

XII noorte laulu- ja tantsupidu «Mina jään», pildistatud laulupeo lõpulaulu «Õhtu ilu» ajal. 2. juuli 2017

(183)

Ida-Virumaal jäi laulupeorongist maha vaid kaks mudilaskoori

 

HELi JÜRGENSON: See ongi see eestlaslik laulupeo usk
lda-Virumaal jai laulupeorongist maha vaid kaks mudilaskoori

XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” maakonna koordi­naator Erika Kõllo kostab tulemusi kommenteerides, et Ida-Virumaa laululapsed olid eelproovides väga tublid. “Kõik läks hästi, tubli tulemus,” sõnas ta. “Tublid juhendajad, tub­lid lapsed!”
Pillilapsed Avinurmest ja Narvast Ida-Virumaalt pürgis peole 39 kollektiivi, neist kahel seekord siiski ei vedanud. “Kaks mudilaskoori eelproovidest kaugemale ei pääsenud,” nentis Kõllo.
Aga harjutamine teeb meistriks ning küllap tuleb ka nendele lastele ükskord see suur päev, mil laulukaare all hõisata.
Kooride kõrval hoiab Ida-Vi­rumaa lippu laulupeol kaks or­kestrit: Avinurme gümnaasiu­mi puhkpilliorkester ja Narva noorte sümfooniaorkester.
“See, et Narva noorte süm­fooniaorkester laulupeol osa­leb, on suur asi, sest väikesel orkestril on laulupeo reper­tuaari omandamine üsna kee­ruline,” on sümfooniaorkestri­te liigijuht Jüri-Ruut Kangur piirilinna lapsi ja nende juhen­dajat Irina Kossovat juba va­remgi kiitnud.
Kiita on saanud ka Avinur­me gümnaasiumi noored pil­limängijad ja nende juhenda­jad. “Sügav kummardus or­kestri dirigentide Mare Rus­saku ja Verner Möldri ees, kes seda asja entusiasmist teevad ja juba päris pikka aega,” tun­nustas suure peo puhkpilliorkestri liigijuht Hando Põldmäe avinurmelasi juba eelproovi­de ajal.
Kolm kollektiivi “jõhvikaid”
Suuresti entusiasmist ja missioonitundest juhendaja­te töö käibki, tõdeb ka Jõhvi eesti põhikooli muusikaõpe­taja Kiillike Sapovalov. “Tööd on laulupeokollektiivide ette­valmistamisega palju rohkem kui koolis tundide andmisega, töötasu on aga väiksem,” mär­gib ta. “Aga seda tööd tehakse­gi missioonitundest, mitte ra­ha pärast.”
Sapovalovi käe all harju­tades laulis end suurele peo­le kolm kollektiivi väikeseid “jõhvikaid”: põhikooli mudilas­koor, kes kannabki nime Jõhvi­kas, põhikooli lastekoor ja põhikooli poistekoor. Kokku 75 last. “Väga hea tunne on,” nen­tis kolme koori dirigent nüüd, kus tulemused teada. “Suur töö on ära tehtud ja see on kand­nud vilja.”
XII noorte laulupeo “Mina jään” meeskond tegi eelproo­videga Eestile peale kaks tiiru, 220 maakondlikku eelproo­vi jõudsid lõpule.
Jaanuarist maini viisid lau­lupeo liigijuhid ja -dirigendid igas maakonnas läbi kaks eel proovi, mille käigus harjutati koos kooride, puhkpilliorkest­rite ja sümfooniaorkestritega laulupeo repertuaari ning sa­mas toimusid ka ettelaulmi­sed ja -mängimised. Kokku oli proove ei vähem ega roh­kem kui 220!
Nüüd, kus eelproovidele joon alla tõmmatud ning terad sõkaldest eraldatud, on teada, et 2. juulil toimuval XII noorte laulupeo kontserdil toovad 762 koori ja orkestrit kuulajateni 44 eripalgelist muusikateost. 
XII noorte laulupeo peadi­rigendi Heli Jürgensoni sõnul ületasid eelproovide kadali­pu läbi teinud kollektiivid end mitmekordselt.
“Eelproovid olid kui ühe suure ühise teose loomine. Kõik osalejad – dirigendid, kollektiivijuhid ning iga väi­ke laulu- ja pillilaps – ületasid end mitmekordselt ning ei ole kahtlustki, et need kümned tuhanded väiksemad ja suure­mad laulupeolised on valmis veel ja veel kord seda teekon­da taas ja taas jätkama. See ongi see eestlaslik laulupeo usk, mida XII noortepeol “Mi­na jään” üheskoos kinnitame,” sõnas ta. Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loo­mingu ning kogemustega di­rigentide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse ka mitmed noored dirigen­did.
Pidu toimub 2. juulil, nagu ikka Tallinna lauluväljakul. Kohtume seal! 

TIIA LINNARD
tiia@pohjarannik.ee 

Põhjarannik 18. mai 2017

(96)

Laulupeo DVD tellimus

Logo-VALGELaulupidu on selleks korraks läbi, kuid kes tahab seda meenutada, siis alates 15. juulist tuleb müüki kolmest DVD plaadist koosnev komplekt, mis koosneb kolmest plaadist: laulupeo 1. ja 2. kontsert ning tantsupeo etendus.

ERRi kodulehel saab seda komplekti eeltellida soodushinnaga 10.50 € + saatmiskulu.
Samas pakutakse kollektiivset eeltellimust, mis eeldaks vähemalt 10 kompleti tellimust ning hinnaks oleks siis 8.40 €. Kõik eelmiste laulupidude plaadid on müügil soodushinnaga 3 € tk.
Klassileht pakub võimaluse kollektiiv kokku panna, et soovijatel oleks võimalik plaadid võimalikult lihtsalt ja odavalt kätte saada. Kui saame 10 plaaditellimust täis, siis plaadi hinnaks kujuneb 8.40 €, kui ei, siis 10.50 €. Kõige odavam postikulu on 3.40 € ning see jagatakse tellijate vahel võrdselt ära.
Tellimus esitada aadressile uljam@teuli.net, postituse alla kommentaarireale või helistada telefonil 5257005. Tellimusi võtan vastu kuni 11. juuli õhtuni!

Allikas: ERR pood

(609)