Sildiarhiiv: liikumine

Liigu aktiivselt iga päev!

Liigu terviseks

Kevad toob võimalusi liikumiseks juurde, kuid Kiviõli I Keskkool vaatab juba uude õppeaastasse kutsub lapsevanemaid 31. märtsil kell 17.00 kooli aulasse, et üheskoos arutada, kuidas eesmärk kõige paremini saavutada.

ÜLESKUTSE!

Teaduslikud uuringud on tõestanud, et laste ja noorte liikumisaktiivsuse tase on ebapiisav. Vähene kehaline aktiivsus võib laste kasvu- ja arenguperioodil tekitada erinevaid terviseprobleeme ja mõjutada negatiivselt  üldist arengut.

Kuna lapsed veedavad palju aega koolis, on just koolil väga head võimalused, et tõsta laste liikumisaktiivsust.

Tahame oma koolis muuta koolipäeva ülesehitust nii, et  päeva keskel oleks 60-minutiline vahetund, mille kestel on õpilastel võimalik, jalutada, mängida, süüa, puhata. Koolipäeva liikumisaktiivsuse tõus aitab kaasa õpilaste lugemise, arvutamise ning õigekirja oskuste arengule.

Hea lapsevanem!

Ootame Sind 31. märtsil kell 17.00 kooli aulas, et üheskoos arutada, kuidas oma plaani ellu viia.

Meie sooviks on, et lapsed liiguksid rohkem, õppimine oleks tulemuslikum ning lapsed ise rahulolevad ja õnnelikud.

Miks muuta? Mida muuta? Kuidas muuta?

  • päeva sees 60-minutiline paus – puhkus õppetööst, võimalus liikuda;
  • õpetajate ühise arutelu aeg päeva keskel – tunniajane paus annab võimaluse õpetajate koostööks, et muuta tunde huvitavamaks ja lõimida erinevaid aineid;
  • koolitunni pikkus: 60 minutit? 90 minutit? – võimalus süveneda.

Oma osalemissoovist anna palun teada 24. märtsiks aadressil: kantselei@k1k.ee