Sildiarhiiv: meelike abroi

Lojaalsus

meeskondLojaalsus on väga hea asi ning seda hindavad kõik. See tähendab, et sa saad milleski kindel olla. Minuni on jõudunud sellised teated, et Maidla Kooli direktor Meelike Abroi on oma kooli juhtimisega jõudnud niikaugele, et lasi õpetajatel alla kirjutada “lojaalsuslepingule”. Ma ei tea selle dokumendi sisu, kuid selle eesmärk saab olla ainult ühene – vähendada koolist väljuva informatsiooni hulka. Kui alguses hakkas see pihta “õpitud abitusega”,  siis nüüd on jõudnud see oma tõelise olemuseni – informatsiooni varjamiseni.
Kui kooli direktoril on informatsiooni, et õpetajad jagavad delikaatseid isikuandmeid, siis peab ja pöörduma õiguskaitseorganite poole. Minu teada pole õpetajad seda kunagi teinud, küll on aga pööranud tähelepanu vigadele kooli juhtimises ning see on väga oluline aspekt millest peab kooliga seotud inimesi informeerima. Viimased kuud on näidanud, et Meelike Abroi ei hooli kehtestatud reeglitest ning püüab lapsevanemaid koolijuhtimisest võimalikult kaugel hoida. Juhin tähelepanu sellele, et iga inimese kohus on lõpetada võimalik õigusrikkumine võimalikult kiiresti. Minu kogemused näitavad, et Maidla Kooli juhtkonnale nende teatamisest ei pruugi kasu olla, sest on olnud juhuseid, kus kool õiguserikkumist ei näe ning seetõttu on vaja hinnangut väljastpoolt kooli. Sellise teate koostamine ei ole lojaalsuse rikkumine vaid õigluse jaluleseadmine ning koolil ei saa selle vastu etteheiteid olla. Soovitan kõikide oma tõenditega pöörduda koolipidaja poole, sest tema peab teadma kõikidest juhtumitest mis puudutavad kooli ning direktoril ei ole mingisugust õigust seda keelata. Iga inimene peab otsustama, kas lojaalsus Maidla Koolile on lojaalsus ainult direktorile või ka lastele ja lastevanematele!
See ei ole üleskutse, et andke mulle teada, kui märkate koolis õiguserikkumist. Mina ei ole õigusemõistja, kuid võin aidata vajadusel pöörduda õigete inimesteni. Ma ei ole kunagi inimese usaldust kuritarvitanud, kes soovib saada kaitset ebaõiglase kohtlemise eest ning luban, et ei tee seda ka edaspidi.

Uljam Teuli

30 päeva tõeni

30

Möödunud nädalaga sai ületatud ka see müstiline 30 päeva piir, mille jooksul lubas kool kõikidele küsimustele vastata. 12. veebruaril esitasin koolile lihtsa küsimuse, et miks ta ei pea ise oma kehtestatud reeglitest kinni.
Mulle on kogu aeg üritatud kaikaid kodaratesse loopida, sest ma pidavat liiga palju negatiivset kajastama. Tegelikult võivad minu tähelepanu osaliseks saada ainult need inimesed, kes tahavad ennast teadlikult minuga vastandada ja nad saavad kogu minu tähelepanu, sest ma arvan, et vaidluses selgub tõde.
2009. aastal, kui Klassileht sai alguse (tõsi, siis oli nimetus teine) oli minu eesmärgiks võimalikult palju jäädvustada laste tegevust koolis ja üritustel. Kuna mul oli olemas nii aeg kui ka võimalused, siis kõik jäid asjaga rahule. Rõõm oli lühike, sest peagi selgus, et minul on ka oma arvamused ning teiste soovitused neid enda teada hoida, ei lähe mulle üldse korda. Konflikt oli vältimatu, sest kui ma arvan, et mul on õigus, siis ilma võitluseta ma alla ei anna. Katse mind murda ei õnnestunud ning siis alustati kaigaste kodaratesse loopimisega. Tegelikult olid kõik katsed täiesti tulutud, sest ma ei olnud midagi valesti teinud.
Maidla Kooli direktori käskkiri 1-3/7 29.10.2013 mis on leitav kooli kodulehelt on üks nendest dokumentidest mis on minu vastu suunatud – keelata piltide ja videode avalikus internetiruumis avalikustamise. Selle seisukohani jõuti läbi hoolekogu enam kui poole aasta jooksul ning Meelike Abroi on inimene kes sellele dokumendile lõpuks alla kirjutas. Juhin tähelepanu sellele, et kõik hoolekogu ettepanekud on soovituslikud ning kohustused tulevad alles seaduses ettenähtud juhtudel. Minu puhul tuligi see seadusest tulenevalt, sest piltide eemaldamist soovis üks lapsevanem. Alates 2013. aasta sügisest on kõik fotod ja videod Klassilehelt peidetud, sest vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni hinnangule, võib igaüks igal ajal oma lubaduse tagasi võtta ning nõuda fotode eemaldamist. Mul oli edaspidi lihtsam neid avalikult enam mitte näidata, kui hakata jälle aastate jooksul tehtud tööd peitma.
Minu küsimus seisnes selles, et miks kool lisaks riiklikele dokumentidele ja iseenda käskkirju eirab, postitades internetiavarustesse pilte ja videosid mis on kõigile nähtavad.
Tõsi, pärast minu päringut ei ole enam seda tehtud, kuid vastust sellele pole tulnud. Samuti ei ole ära koristatud ka varasemaid pilte mis on postitatud alates 2013. novembrist ning on vastuolus kooli enda põhimõtetega. Kool võiks ju lihtsalt tunnistada, et nad eksisid ning antud käskkiri on rohkem kahjuks kui kasuks, sest soovitud efekti ta nagunii ei andnud, kuid siis peaks tunnistama, et minul oli õigus.
Kahjuks otsustas Lüganuse volikogu oma vallavalitsuse lahti lasta just nüüd kui sai vallavanemale käidud olukorda selgitamas. Igatahes on valmimas dokument, kus on kirjas sündmused kronoloogilises järjekorras ning viitavad nendele vigadele, mis said umbusaldusavalduse allkirjade kogumise aluseks. Hetkel on kirjas 30 täisnime, kuid ilmselgelt on seda liiga vähe, sest kõik inimesed ei ole otseselt Maidla Kooliga seotud. Kui kellelgi on midagi sellele dokumendile olulist lisada, siis ootan fakte kuni reedeni. Samuti ootan toetust sellele, et Meelike Abroi on oma töös teinud andestamatuid vigu ning ei tohiks jätkata Maidla Kooli direktorina. Järgmine nädal saab dokument valda saadetud ning siis läheb müstilised 30 päeva jooksma, mil saabub tõde. Loodetavasti…

Süüdlane on leitud!

15.02.2016 Maidla Koolis
USA sõdurid infostendidega tutvumas

Kes on see kahjur, kes takistab Maidla Kooli tööd ja arengut? Rõõmustage, rahvas! Maidla Kooli direktor on selle rahvavaenlase üles leidnud!
Maidla Kooli direktori avaldus (kuhu vaja, kirjapilt muutmata):

Lüganuse vallavanem
Lüganuse Kooli direktor
Haridus- ja kultuurikomisjon
Maidla Kooli hoolekogu

 Minule teeb muret Lüganuse KK õpetaja ja Maidla Kooli hoolekogu liikme TIINA HEINLA viimase aja käitumine, mis takistab Maidla Kooli tööd ja arengut.

Ebapedagoogiline käitumine 18. veebruaril 2015, kus luges meie kooli õpetajate toas infostendi, mida nägi ja tunnistab meie kooli lapsevanem xxxxxxxxxxx ning mida tunnistas suuliselt meie töötaja xxxxxxxxxxxx, et teavitas T. Heinlat sellest, et tema Klassilehel olev kiri on õpetajate toa stendil.

WWW. Klassileht.ee

Suusõnaliselt olen teavitanud olukorrast kõiki, kellele on kiri suunatud.

U. Teuli tegevuse kohta saatsin avalduse vallavanemale.

Lugupidamisega

Meelike Abroi

Umbusaldusavaldus Meelike Abroile

Viimaste nädalate sündmused on näidanud, et Maidla Kool on tegelikkuses midagi muud, kui ta ennast väljapoole näidata üritab. Tähelepanu juhtimine probleemidele on tekitanud pigem trotsi kui tahtmist midagi paremaks muuta ning oma vigu tunnistada. Mõni on siin hakanud juba oma raskest lapsepõlvest rääkima ning pole vaja enam kaugemale minna, sest terve mõistus siin võita ei saa.
Antud küsitlus on koostatud põhjusel, et teada saada, kui palju inimesi arvab samamoodi, et niimoodi enam edasi minna ei saa. Inimeste nimesid ma ei avalikusta! Dokumendi juhtumistest allkirjastan ma ainuisikuliselt ning annan lapsevanemate toetuse edasi ainult numbrites. Lisades nime juurde ka meiliaadressi, saadan ma koostatud pöördumise koopia ka toetuse andnud inimestele.

Totalitaarse ühskonna lummuses

Meelike Abroi
Foto: Erakogu

Maidla Kooli direktriss ei ole just kõige tagasihoidlikuma minevikuga inimene ning oma tegemisi on ta meeleldi internetis kajastanud. Vahel ta ikka otsib informatsiooni selle kohta, mida internet temast kirjutab.
08. novemberil 2012 saabus minu postkasti kiri:

Tere, lp U. Teuli!

Avan Google ja näen postitust- pildid Meelike Abroi kohta-. Piltidel on siiski Ruth Elias. Kuidas küll sattuvad sellised asjad internetti? Keegi ei küsi luba, keegi ei kontrolli….Ma pean pidevalt kontrollima Google´it, sest usaldada ei saa

Loomulikult olid pildid seotud, sest Ruth Elias oli see üllatus kes Meelike Abroi asemel Maidla Koolis esimesel septembril vastu vaatas. Kui keegi pisikese kooli õpetaja kirjutab, et ta soovib kontrollida Google-t, siis edu talle, aga tõsiselt selle inimese soove võtta ei saa.

Tähtsamatel ametikohtadel tehakse inimestele alati taustauuring. Ma saan aru, et koolidirektori koht ei ole kuigi tähtis, kuid kuna see on seotud mingil määral siiski meie tulevikuga, siis peaks olema. Üks asi on see, mida inimene ise enda kohta räägib ning teine on see, mida ta tegelikult teinud on.


Virumaa Teataja 10.03.2009 kirjutab:

Andry Ervald: Vabandage, mis toimub Eestimaa kooliaktustel?

Vabariigi sünnipäev on värskelt minevikku vajunud, ent üht koma teist tasuks siiski üle vaadata. Et seda mitte enesega kaasa lohistada.
Ajad, mil pidulikke paraadipäevi tähistasid töörahva laiad massid vabatahtlikult, ent sunniviisiliselt miitingutega tehastes ja vabrikutes, kus kombainerid ja traktoristid pidid oma masinad seisma panema ja põlluservas agitaatorite sonimist kuulama ning lüpsjad lautades lehmadele ajalehtedest väljavõtteid ette lugema, on õnneks kauge minevik.

Ent kooliõpilaste jaoks korraldatakse ametlikke aktusi endiselt edasi ja tihti just eespool loetletud vaimus.

Aktus kui kaktus
Üldpilt, kuidas näeb järjekordselt ja juba aastakümneid välja keskmine eesti kooliaktus, millel viibides koolilaps end tunneb kui kaktusel istuvat, on umbes selline.

Laskem kõnelda arukal koolilapsel enesel:
“Kõigepealt meid noomiti karmilt ja võimukalt, et me end viisakalt ülal peaksime. Eelmisel aktusel oli keegi pärast hümni plaksutanud ja koolijuhid olid külaliste ees oi-oi millist häbi tundnud. Mispeale mina ebakultuurselt käitusin ega suutnud hümni ajal oma muiet peita. Siis esines meile järjekordselt keegi poliitikaonu, kes kõneles järjekordselt … ah … millest? Pärast seda iga-aastast pealesunnitud tõsidust mõtlen, et võiks kordki olulisi tähtpäevi veidi lustakamalt pühitseda. Sünnipäev ju ikkagi.”

Enne lustakamate variantide juurde jõudmist (nende sisseviimiseks tuleks enne aktust vastavalt haridusministri määrusele õpetajatele nii nelja peale pudel šampanjat välja teha, ausõna) täpsustagem veelgi kaktusliku aktuse ühisjooni.

Hümni mängitakse laulmisõpetaja käsutuses olevalt sangaga plaadimängijalt, mis oma kõlaga koolisaali ei täida. Et viisi mitte summutada, lauldakse poole häälega, nagu matustel.

Enamasti on lastel peas vaid hümni kolm esimest rida, umbes veerandil kogu esimene salm ja üksikutel kogu hümn. (Seda on valusalt naljakas jälgida, kuidas kõrva järgi lauljaid vähemaks jääb, silma järgi lõpupoole ka kõige aeglasemad õigel ajal suud liigutama hakkavad).

Siis tulevad kõned. Neid on palju, neid loetakse paberilt, need on trafaretsed. Ja siis minnakse laiali, kergendatult (täpsustagem – kehakergendatult, sest isegi masohhist ei jaksa kaktuse otsas kaua istuda).

Olen nõus kõikide komblusvalvurite, käitumisõpetajate, moraalibaromeetritega, kes õpetavad meid õieti nina nuuskama ja noa ja kahvliga sööma, kui nad väidavad, et õige aastapäevaaktus peabki olema väärikas ja väljapeetud, harras ja pühalik. Õige. Distsipliin ei tohi olla õpilaste jaoks võõrsõna, mille tähendust nad teavad vaid teoreetiliselt. Aga. See peab kasvama seest väljapoole.
Ja miks ei saada aru, et tegemist on koolilastega (rõhk sõna teisel poolel), kes alles õpivad elama?

Mitte kellelgi ei õnnestu noa ja kahvliga söömine esimesel katsel, tere ütlemine võõrale inimesele nõuab enese kokkuvõtmist täiskasvanultki.

Kas Eesti hümn kaotab oma ilu ja võlu, kui mõni laps kogemata selle peale plaksutab? Kas kooli mark tehakse sellega igaveseks täis? Ja kas Eesti vabariigi olemasolu lööks sellest vankuma, kui kooliaktusel paar korda ka nalja saaks?

See ongi sõnavabadus?
Juhtub jubedamatki. Teatavasti külastasid sel aastal “Tagasi kooli” programmi raames koole mitmed-setmed inimesed, kes sinna muidu ei satu. Ühes koolis tuli külla (noortekeeli) “poliitikaonu”, kõrge positsiooniga. Mitte just presidendihärra, aga palju puudu ei jäänud.

Igas peres on nii, et külalist oodates tehakse toad korda ja kraanikauss mustadest nõudest tühjaks. Külalisele pakutakse parimat, nii ta kõhule kui vaimule.

Igas koolis on nii, et pärast külalise sõnavõttu ootavad nii sõnavõtja kui ka kohtumise korraldanud pedagoogid, et esitataks küsimusi. Enamasti tekib seepeale piinlik vaikus. Imelik on ju suud lahti teha ja midagi küsida.

Mingil moel tähendab see oma rumaluse või vähemalt arusaamatuse tunnistamist.

Et sellist piinlikkust vältida, jagas ühe kooli direktriss õpilastele enne kohtumist (olles enne muidugi kõiki karmilt noominud väärikalt käituma) paberiribad küsimustega, mida pärast küsida.

“Ma ei saa aru, miks. Mind ei huvitanud üldse need värgid, mida meid küsima sunniti. Ma oleks tahtnud küsida küll. Aga neid asju, mis mind huvitavad,” laiutasid õpilased pärast käsi.

Meenub Arvo Valtoni surematu aforism “Kõrgemalt poolt saabus käsk. Alates tänasest päevast tunda end vabalt!”

Kui tuua võrdlus madinafilmide maailmast, siis ei ole toodud näited eesti hariduselule või demokraatiale surmavaks jalahoobiks. Loeb ikkagi igapäevane koolitöö ja õnneks töötab igas eesti koolis pühendunud ja andekaid õpetajaid. Aga stseeni, kus kurikael peategelase kaela oma haardesse on saanud ja seda kägistab, meenutab küll. Ja tähenduslikul kombel toimub see kägistamine perioodiliselt, meie armsa kodumaa sünnipäeval.

Kodused ülesanded
Seesugused aktused-kaktused näitavad siiski eesti hariduse nõrkust. “Haridus on kogemus ning kogemuse põhiolemus on eneseusaldus.” Siinkohal ei ole tsiteeritud ühtegi pedagoogilist autoriteeti, nii lausub vana võlur Merlin noorele kuningas Arthurile. Koolijuhid, kes selliseid (k)aktusi korraldavad, neil puudub eneseusaldus, nad on harimatud, mis sest, et nad iga viie aasta tagant täienduskoolitusel käivad.

“Haridus on võime dialoogi astuda.” Taas pole ütlejaks monumentaalne autoriteet, see on siinkirjutaja isiklik vaimuponnistus. Võime dialoogi astuda tähendab küsimist. Alguses oma õpetajalt, siis tema kolleegidelt, nende kaudu Eukleideselt ja Lydia Koidulalt, sealt edasi Beethovenilt ja Platonilt, kellelt tahes, lõpmatuseni.
Ja kõik algab “rumalatest” küsimustest.

Lõpetuseks väike kodune töö. Eesti läbi aegade ühte kõige kreatiivsemat matemaatika- ja arvutiõpetajat Jaak Loondet ei huvitanud matemaatika noorest peast mitte üks põrm. Korraga, ühes tunnis, käis tal plõks. Ta esitas oma õpetajale küsimuse. See kõlas nii: “Kas null on positiivne või negatiivne arv?” Ja sealt algas ta tee matemaatikasse.

Hiljem kiusas ta oma õpilasi küsimusega, kas üks null saab olla suurem kui teine null. Kõikide kindlalt eitajate meeleheiteks joonistas ta tahvlile ühe pisikese ja ühe ilmatuma suure nulli.

Ja viimane küsimus. Kas Eesti vabariik langeks tõesti kokku, kui selle sünnipäeva pidamine ka millegi rõõmsaga seostuks?

Andry Ervald, inimene


Nimesid ei nimetata, kuid tegelikult võib kirjeldustest ära tunda inimese, kes sellele kirjale kolm päeva hiljem vastas Virumaa Teataja veergudel:

Meelike Abroi: “Me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks” (Seneca)

Andry Ervald kirjutab 10. märtsi VTs, et koolides võiks kordki olulisi tähtpäevi veidi lustakamalt pühitseda.

Aga kust Te, härra Ervald, võtate, et tähtpäevi ei pühitseta lustakalt? Koolides on lihtsalt väga erinevaid üritusi ning igal neist oma eesmärk ja stsenaarium. Eesti sünnipäevale ning emakeelepäevale pühendatud aktused ongi enamasti nn akadeemilised aktused hümni laulmise, lippude aulasse toomise ja muu selle juurde kuuluvaga.

Selliste klassikaliste aktuste kõrval on koolides veel hulk üritusi, mis lustakamast lustakamad. Ma ei hakka siinkohal nimetama kalendris olevaid rahvuslikke tähtpäevi, mida enamik koole ka tähistab. Lisaks spordi- ja naljapäevad, sõbra- ja kübarapäevad. Igas koolis oma traditsioonid.

Akadeemilisuse vajadus
Akadeemilisel aktusel laulabki koolilaps hümni, mida on eelnevalt muusikatundides õppinud. Siin harjutavad noorkotkad ja kodutütred lipukandmist. Noor inimene õpib teisi inimesi ja kõnesid kuulama. Aktusel esineb laulude-tantsudega päris palju õpilasi.

Vahel on vaikselt istumine tõepoolest raske, sest paljud lapsed on üsna püsimatud ega ole harjunud ka kodus kedagi kuulama. Algklasside õpilastele kor­raldatakse lü­hemad aktused.

Kas selline laps on ikka väga arukas, kes kritiseerib koolijuhte, kui need enne aktust n-ö moraali loevad ehk õpetussõnu jagavad, kuidas külaliste ees käituda. See on täiesti normaalne koolielu osa. Ega siis laps kogu aeg lärmama pea! Distsipliin on vajalik selleks, et inimene end turvaliselt tunneks.

Muidugi, teismeliste seas tuleb kõike ette, kuid täiskasvanute kohus ongi noorele inimesele asju selgitada. Minule tuleb meelde ühe tõesti aruka koolipoisi ütlus, et kui neil külalised on, siis nad vennaga kõhutuult küll ei tohi lasta.

Ja veel – ega elu ei ole ainult üks tants ja trall ning palagan, laps peabki õppima teatud situatsioonides tõsiselt käituma.

Miski on püha
Kuidas kasvab distsipliin seest väljapoole, kui last pole eelnevalt õpetatud, temaga teatud tegevusi harjutatud?

Kas iseenesest? Hobusevarssa ja koerakutsikat õpetame/treenime ju ka. Miks üks inimeseloom peaks teistsugune olema?

Kui vahel antaksegi tõesti õpilastele küsimused kätte, mida külaliselt küsida, mis siis? Ikka parem kui lihtsalt vait olla! Eks selline küsimuste esitamine õpetab ka viisakalt suhtlema.

Eesti hümn ei kaota oma ilu ega ülevust, kui mõni laps selle peale plaksutab.

Üks Lehte Hain­salu luuletus ütleb, et miski peab olema pü­ha. Ka kirikus ei plaksutata, kui pole tegemist just kontserdiga. Kui lapsi viiakse jõulupü­ha­de aegu pühakotta, antakse tal­le ka siis eelnevalt selgitusi. Lap­si peavad kasvatama kõik – ko­du, kool, ja muide ka meedia!

Mis tähendab, et laps ei saa end vabalt tunda? Kas selleks kohaks peab tingimata olema aktus? Tuleb meelde üks film, kus ema seisab oma teismelise pojaga kassajärjekorras ning poiss toksib eesseisvat vanapapit jalaga. Vanahärra märkuse peale vastab ema, et laps elab ennast välja. Seepeale võtab vanahärra ostukorvist paki keefirit, kallab poisile pähe ning sõnab, et nii elab tema ennast välja. Õpetlik, eks ole!

On ajakirjanikke, kes käivad samuti lõhkiste-lohmakate teksadega ja nätsu närides mõnel pidulikul sündmusel – ega siis nii pea kõik käituma!

Kombed ennekõike
Surmavaks hoobiks saaks hariduselule hoopis asjaolu, kui ka kool enam kasvatustööga ei tegeleks. Minule näiteks ei meeldi, et noor inimene käitub minuga nagu soe laialivalguv sült, kel käed küünarnukkideni püksitaskus ja ruumis mütsilotu peas.

Selgitan noorele inimesele, et tema on džentelmen ja mina daam. Ja uskuge, lapsed teavad täpselt, kuidas kellega käituda.

Mul on olnud vahetusõpilasi, kes on meie koolide aktuseid ja muid üritusi suuril silmil imetlenud ja imestanud, et meil tantsitakse veel rahvatantsu ja lauldakse koorides.

Härra Ervald nimetab koolijuhte harimatuteks. Kuulge, see on juba avalik solvamine! Minule meeldiks väga, kui kohe täna toodaks kooli igasuguseid haritud mehi, kes on igati kõigile eeskujuks ning viitsivad õpilastega mitte ainult õppetunni ajal, vaid ka pärast koolitööd, vahel ka nädalavahetusel tegelda. Mullegi meeldiks, kui pakutaks uusi ideid, kuidas korraldada klassikalist aktust.

Koolijuhid ja õpetajad ei käi mitte iga viie aasta tagant koolitusel, vaid juhtub, et ka viie nädala või kuu tagant, sest muidu ei tuleks enam oma tööga toime.

Eesti riigi sünnipäeva tähistamine toob koolis kaasa tegelikult päris palju positiivset: tegeldakse isamaalise kasvatustööga – ja samas on õpilastel lühendatud koolipäev!

Lõpetuseks veel mõte Senecalt: “Kõigepealt õpi häid elukombeid ja alles hiljem tarkust, sest ilma esimeseta on raske õppida viimast.”

Meelike Abroi, Kunda ÜG direktori ase­täitja õppe- ja kasvatustöö alal


Loomulikult vastab see, kes tunneb ennast puudutatuna, kuid siinkohal on oluline, kas inimesel õnnestub oma seisukohtasid ka kaitsta või mitte.
“Kas selline laps on ikka väga arukas, kes kritiseerib koolijuhte…”,
“Hobusevarssa ja koerakutsikat õpetame/treenime ju ka. Miks üks inimeseloom peaks teistsugune olema?”,
“Kui vahel antaksegi tõesti õpilastele küsimused kätte, mida külaliselt küsida, mis siis?”.
Need kolm tekstist väljarebitud lauset ütlevad kõik: inimesele meeldib kui kõik käib tema tahtmist mööda, teistsuguseid arvamisi ei tohi olla. Lapse ja looma treenimine on juba eriti äärmuslik võrdlus, sest meie üritame kasvatada lapsi, kes mõtlevad ise ning suudavad lahendusi välja pakkuda, mitte ei tegutse väljatreenitud sõduritena kes täidavad ainult käsku.
Kolmapäeval käisin koolis projekti raames “Tagasi kooli” ning tutvustasin Suslikutele mobiiltelefoni võimalusi – mida võiks kasutada ning mida vältida – nii mugavust, turvalisust kui ka võimalusi silmas pidades. Kooli direktor ise mind tervitama muidugi ei tulnud, kuid saatis kaks esindajat kes hoolega terve tunni märkmeid tegid. Muidugi võib alati väita, et huvi minu esinemise vastu on alati suur olnud, kuid oleme realistid, mitte kedagi ei huvita see, mida räägib üks lapsevanem telefonidest. Ja kahekesi on alati julgem, seega tegemist ei olnud vabatahtlikusega.
Lõpetuseks viitaks veel inimese ideaalidele – Seneca keda Meelike Abroi kahel korral tsiteerib: “Me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks” ja”Kõigepealt õpi häid elukombeid ja alles hiljem tarkust, sest ilma esimeseta on raske õppida viimast”. Mina näen siin juhatust, et tegelikult ei ole oluline milline on sinu õppeedukus vaid oluline on see, kellega sa hästi läbi saad. Seneca oli Nero õpetaja ning kõige leebemate hinnangute kohaselt oli Nero täiesti segane. Kui ma Nero isana oleksin teadnud, kuhu viivad Seneca õpetused, siis oleksin ma koheselt õpetajat vahetanud. Ajalugu kordub ning samu vigu teha pole vaja, mina ei vali oma laste juhendajaks inimest, kes tunneb vajadust kõiki ja kõike kontrollida, ammutades inspiratsiooni idast.

Uljam Teuli

Loe edasi Totalitaarse ühskonna lummuses