Sildiarhiiv: viktro rauam

Kiviõli soovib naabritega ühineda

ühinemine

Kiviõli linnajuhid tegid eelmisel nädalal naaberomavalitsustele ametliku ettepaneku alustada nendega konsultatsioone ühinemise teemal.

Kiviõli volikogu esimees Eldrur Lainjärv ja linnapea Nikolai Vojeikin saatsid eelmisel nädalal Lüganuse, Aseri jaSonda vallale ettepaneku alustada omavalitsuste ühinemiseks konsultatsioone.

Uue linnapea algatus

Kirjas märgitakse, et arvestades Kiviõli piirkonnas toimunud rahvastiku vähenemist ja vananemist, ei suuda siinsed omavalitsused omaette jäädes täita neid hindamiskriteeriume, mida vabariigi valitsus on praegu omavalitsustele välja töötamas. “Seeläbi muutub küsitavaks gümnaasiumihariduse, perearstikeskuse ja teiste eluliselt vajalike avalike teenuste jätkusuutlik pakkumine regioonis,” seisab kirjas, kus konsultatsioonide eesmärgiks nimetatakse  piirkonna haldusterritoriaalse korralduse muutmist ning võimekama omavalitsuse moodustamist.
Kiviõli volikogu moodustas ka haldusreformi ettevalmistamise töörühma, mille juhiks sai linnapea Nikolai Vojeikin.
Linnapea sõnas Põhjarannikule, et naabrite kutsumine ühinemise üle rääkima oli tema algatus. “Mul on hea meel, et meie volikogu seda toetas. On selge, et ka Kiviõlil, mis on praegu selles piirkonnas suurim omavalitsus, jääb edasiseks arenguks omaette jäädes elanikke väheks. Nii meil kui naabritel tuleb oma kogukondi veenda, et ühinedes muutuks kogu piirkond tugevamaks ja põnevamaks,” sõnas ta.
Vojekini hinnangul oleks omavalitsus, kus elanikke oleks üle 10 000 ning mis hõlmaks Soome lahe rannikut, Sonda metsi ja Maidla kandi rabasid, juba looduslikult väga huvitav. “Aga ka turismi arendamiseks avaneksid hoopis uued võimalused, sest sellises omavalitsuses oleksid ju   nii seiklusturismikeskus, Aidu veekeskus, Maidla mõis, Uljaste järv kui  veel palju muid huvitavaid objekte,” arutles ta.

Naabrid äraootavad

Kolmelt naabrilt ootab Kiviõli vastust hiljemalt 31. augustiks.  Aseri vallavanem Artur Seppern ütles, et nende volikogu kogunebki alles augusti lõpus. “Mina olen seda meelt, et peame ühinemiseks ise aktiivselt partnereid otsima ja kaaluma, mis on meile parem, aga mitte laskma end kellegagi sundkorras liita,” sõnas ta.
Sepperni sõnul on Aseril põhimõtteliselt kaaluda kahe variandi vahel. “Kas vaadata Kiviõli või Kunda poole,” sõnas ta ja tunnistas, et käis sel nädalalgi sama teemat arutamas Kunda linna juhtidega. “Mõlema omavalitsusega oleme mingil määral seotud.”
Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles, et Kiviõli ettepanek on veel väga värske, et mingit seisukohta väljendada. “Augustis volikogu kindlasti arutab seda,” sõnas ta.
Samas märkis Rauam, et kuna Lüganuse inimesed alles puutusid kokku kolme omavalitsuse ühinemisega, siis ei pruugi uue ühinemise suhtes erilist entusiasmi olla. “Meil tuleb eelmisest liitumisest veel osas asjades toibuda, sest ega see organisatsioonilises mõttes kerge protsess polnud,” sõnas Rauam 2013. aasta valimiste järel toimunud Püssi linna, Maidla valla ja Lüganuse valla ühinemise kohta.
Rahvastikuregistri andmetel elas tänavuse aasta alguse seisuga Kiviõli linnas ning Lüganuse, Aseri ja Sonda vallas kokku 11 351 inimest. Eelmise aasta jooksul vähenes neil nelja peale kokku elanike arv 381 inimese ehk rohkem kui kolme protsendi võrra.

Erik Gamzejev

Alliaks: Põhjarannik