Terviseprofiil

Ettepanekud ja selgitused terviseprofiili  ja seda puudutava tausta kohta.

 1. Võtta see dokument edasisest menetlusest maha, sest ta ei ole ligilähedalgi sellele, milline peaks välja nägema Lüganuse valla terviseprofiil. Siit kohe ka küsimus: kes selle dokumendi koostas ja kas selle töö eest ka maksti? Kui töö on tellitud, siis vastuvõttuaktile küll alla kirjutada ei tohi.
 2. Alustada otsast peale ja moodustada vastav töörühm, kes terviseprofiili ettevalmistamisega tegelema hakkaks. Mõistlik oleks kaasata tudengeid nagu seda tehti Maidla valla terviseprofiili koostamisel.
 3. Õige on, et tuleb võtta aluseks Maidla valla terviseprofiil ning sealt edasi minna, sest ta on olemas ning vastuvõtmise aja kohta piisavalt hea olgugi, et ka siin on puudusi.

Seletuskiri Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 määruse eelnõu „Lüganuse valla terviseprofiili kinnitamine“ juurde

Lüganuse valla terviseprofiil on jätkuks 2011. aastal koostatud Maidla valla terviseprofiilile, ent siiski eraldiseisev dokument. Kuna statistilised andmed alles kogunevad, siis on käesolevas dokumendis kajastatud olukorda alates uue omavalitusüksuse moodustamisest. Antud ülevaated on sõnalised ja rõhuvad hetkeolukorrale ja arenguvõimalustele, mis on osa Lüganuse valla arengukavast. Statistiliselt võrreldavad andmeid kasutatakse edaspidi treviseprofiili täiendades. Niisugune profiili koostamine on kooskõlastatud Ida-Viru Maavalitsuse ja Tervise Arengu Instituudi spetsialistidega.

 1. Teha Maidla valla terviseprofiili analüüs ja vaadata, mis on juba tehtud ja mis on pooleli ning mida tuleb edasi arendada. Juurde tuleb lisada Lüganuse ja Püssi osa ning lõpuks kõik üheks kokku koondada koos konkreetsete tegevuskavade ja tulemuste mõõdikutega.
 2. Eelnõu koostamise käigus tuleb viia läbi intervjuud erinevate sihtrühmadega.
 3. jne.

Maidla vallavolikogu pidas prioriteediks oma kodanike elukeskkonda, milles on oluline inimese tervis ning läbi selle heaolu. Elukeskkond on olulisel kohal ka Lüganuse valla uues arengukavas. Kuna põlevkivi tööstus mõjutas ja mõjutab ka täna oluliselt inimeste tervist, siis Maidlas pidasime oluliseks osaleda uue põlevkivi riikliku arengukava  (PÕKK)koostamise protsessis. Arendajate seisukohalt KOV esindajad seal  eriti teretulnud ei olnud, sest täiendavad meetmed toovad kaasa lisakulu ja kui on tegemist tõsiste tervise mõjudega, siis võidakse teatud tegevused hoopiski peatada või keelata. Eelmise arengukava koostamisprotsessis osalemine näitas, et positiivne sotsiaalne surve võib viia ka teatud tulemusteni (rakenduskava keskkonda puudutav osa – tervisemõjude kaardistamine, kahjude kompenseerimine jne.). Maidla vallavolikogu tegi ettepaneku lülitada komisjoni koosseisu volikogu esimees ning asendajaks vallavanem. Lõpuks see ka õnnestus. Maidla vallavolikogu oli ühinemisotsuse toetamisel veendunud, et uues ühendomavalitsuses jääb PÕKK temaatika (sh. elanike tervisemõjud) prioriteediks ka edaspidi, kuid kahjuks eksisime, millest on täna tõsiselt kahju, sest kogu järjepidevus on selles valdkonnas katkemas või juba katkenud. Seda tõendab järgmine kronoloogia:

 1. Püüdsin kohe peale valimisi, kui üritati koalitsioon moodustada (olukorras, kus võimuambitsioonidest lähtuvalt püüti Jõevald kõrvale tõrjuda) tõstatada nende teemade jätkusuutlikuse küsimust . Kas suudetakse iseseisvalt edasi minna ja teadvustatakse endale vastutuse koormat? Tulemust ei olnud, sest keegi ei võtnud kuulda
 2. Volikogu esimehe valimistel (oma prioriteetide tutvustus) käsitlesin uuesti seda teemat – tulutult , Rosmann katkestas mind ning teema ei huvitanud kedagi.
 3. Peale volikogu juhatuse komplekteerimist olen kolmel korral pöördunud juhatuse poole, et selgitada välja, millised on PÕKK komisjonis minu volitused ja milline on minu roll – jälle tulutult, ei ole kuulda võetud. Korraks juhatuse koosolekul (tegin lühiülevaate teemast) kerkis üles volikogu aseesimehe ja revisjoni komisjoni esimehe huvi, kuid see ka sinnapaika jäi.
 4. Jaanuari kuus kadus vallast KM kiri, kus paluti seisukohta PÕKK KSH kohta. Korrektselt see jäigi volikogus menetlemata ning mina jäin rumalasse olukorda, kuna selle teema üles tõstatasin
 5. Sõmerul toimus KOV juhtidele PÕKK kava tutvustav kohtumine KM poolt. Olgugi, et olin komisjoni liige ei edastatud vallast mulle vastavat infot. Võimalus oli ka seal Lüganuse valla poolseid seisukohti esitada
 6. Täna on olukord, kus olen osalenud esimesel arengukava lähteandmete analüüsi tutvustamise koosolekul, kuid kahel järgneval ei ole osalenud, sest kui puudub valla juhtkonna huvi, siis ei ole mõtet tühja tööd teha ja seda veel ühiskondlikel alustel (Maidla vallas oli selline tegevus kaetud volikogu esimehe kompensatsiooniga) ning täna juba oma põhitöö arvelt.
 7. jne

Üks olulisi inimese tervist mõjutavaks teguriks on kvaliteetne joogivesi. Tegin valla arengukava koostamisprotsessis ettepaneku viia eelarvestrateegiasse sisse Maidla pumbajaamade (sügavus 160 – 200 m) veepuhastamise temaatika. Jälle tulutult olgugi, et selline kohustus on vallal aastani 2016 ning seda on volikogu kinnitanud ka oma laenulepingu olulisi tingimusi muutvas volikogu otsuses.

Niipalju siis inimeste tervisemõjudest ja sellesse suhtumisest Lüganuse vallas!

Lisan siia mõned materjalid, millega võiks tutvuda, kui  juhtub aega olema. Usun, et see selgitab nii mõndagi

Lugupidamisega,

Enno Vinni

Volikogu liige

 Allikas: Lüganuse valla dokumendiregister 1-7/1803 Ettepanekud ja selgitused terviseprofiili ja seda puudutava tausta kohta 30.10.2014

Taustdokumendid:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga