Tunniplaan

1. KLASS

 ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE
 Klassijuhataja Muusika  Ujumine  Eesti keel  Muusika
 Kehaline  Matemaatika  Eesti keel  Loodusõpetus  Eesti keel
 Eesti keel  Eesti keel  Tööõpetus  Kehaline  Matemaatika
 Kunst  Eesti keel  Draama  Matemaatika  Tööõpetus
 Matemaatika        
         
         

4. KLASS

 ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE
 Klassijuhataja Matemaatika  Eesti keel  Eesti keel  Inglise keel
 Kunst  Tööõp  Matemaatika  Kehaline  Muusika
 Matemaatika  Inglise keel  Ujumine  Matemaatika  Eesti keel
 Ühiskond Matemaatika  Matemaatika  Inglise keel  Loodusõpetus
 Eesti keel  Kehaline  Eesti keel  Majandus  Draama
 Mudilaskoor  Muusika      
         

6. KLASS

 ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE
 Klassijuhataja  Matemaatika  Kirjandus  Eesti keel  Matemaatika
 Loodusõpetus  Matemaatika  Kirjandus  Eesti keel  Loodusõpetus
 Ajalugu  Kehaline  Vene keel  Loodusõpetus  Inimeseõpetus
 Ajalugu  Inglise keel  Matemaatika  Matemaatika  Kehaline kasvatus
 Inglise keel  Muusika  Tööõpetus  Draama  Vene keel
 Inglise keel  Majandus  Tööõpetus  Kunst  Vene keel
   Koor  Eesti keel    

9. KLASS

 ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE
 Klassijuhataja  Matemaatika  Vene keel  Keemia  Kunst
Ajalugu/
Geograafia
 Vene keel  Vene keel  Keemia  Inglise keel
 Ajalugu/
Geograafia
 Füüsika  Inglise keel  Matemaatika  Tööõpetus
 Ajalugu/
Geograafia
Füüsika  Kehaline  Kehaline Majandus
 Ajalugu/
Geograafia
 Kirjandus  Matemaatika  Inglise keel  Muusika
 Eesti keel  Kirjandus  Ühiskonnaõpe  Bioloogia  Matemaatika
 Eesti keel    Ühiskonnaõpe  TMA  

KUNSTIKOOL

ESMASPÄEV 15:45-17:30
TEISIPÄEV 15:00-16:30
REEDE 14:15-15:45

BUSSIDE AJAD

18

10:45
13:40
14:30
16:05
17:15