Ühisavaldus Pille Kekki toetuseks

Ühisavaldus                                                                                                                       20. juuni 2013

Kiri on saadetud:

Maidla Vallavalitsusele, 
Maidla Vallavolikogule,
Maidla Kooli hoolekogule,
Maidla Kooli direktorile.

Palume Teie kaasabi Maidla Kooli lasteasutuses tekkinud olukorra lahendamiseks, kus õpetaja Pille Kekki viibib haiguslehel tööpingest, ületundidest ja stressist, mille on põhjustanud ebakompetentsed, alatud süüdistused Pille Kekki suhtes. See halvab ja ohustab kaastöötaja töövõimet ja töösse keskendumist ja see mõjub eriti lastele.
Kõige rohkem olime oma laste pärast mures ekskursiooni korraldamise ajal, millal õpetaja Pille Kekki oli ainuke vastutaja laste eest. Ta palus direktorilt abi, et ta leiaks kaasa veel ühe õpetaja, aga seda ei toimunud. Samuti puudus ametlik dokument väljasõitude korraldamiseks. Antud informatsiooni taustal on meil alust arvata, et toime on pandud veel üks seaduserikkumine (direktori suhtes on algatatud juba menetlus Uljam Teuli avalduse põhjal 31.05.2013) ning palume asjakohastel ametiasutustel sellele rikkumisele hinnang anda.
Ta on meie lastele olnud väga hea ja tore õpetaja. Alati abivalmis ja kohusetundlik. Suhted on alati olnud sõbralikud, hoolivad ja lugupidavad.
Lastevanematena soovime, et ta saaks rahulikult jätkata oma tööd. Toetame õpetaja Pillet!


Lapsevanemad (kuna mul puudub hetkel luba nende inimeste nimede avalikustamiseks, siis praegu on nad peidetud, kokku on toetuse hetkel andnud 25 inimest, seisuga 03.07.2013 15.58):


Protected content.


PS Õpetaja Pille Kekki toetuseks on avatud lehekülg toetusallkirjade kogumiseks http://bit.ly/14j2xpu , nii et allakirjutanud inimeste nimekiri ei pruugi olla lõplik!


Kontakt: Uljam Teuli tel: 5257005

(850)

9 thoughts on “Ühisavaldus Pille Kekki toetuseks

 1. Minuni jõudnud informatsiooni alusel, peaks täna kogunema hoolekogu erakorralisele istungile, kus arutatakse just Pille Kekki juhtumit. Koolieelse lasteasutuse seadust lugedes, jõudsin ma täna järeldusele, et kinnitatud hoolekogu koosseis on ebaseaduslik, kuna seal ei ole esindatud kõikide lasteaiarühmade esindajaid. Seoses avastatud rikkumisega, sai vastav teavitus saadetud ka koolipidajale ning palutud hoolekogu rikkumise teatavaks tegemise hetkest laiali saata.

 2. Kõik kes said oma toetushääle telefoni teel antud, võivad seda ka üleskutsele kirjalikult teha, sest teie nimesid ma sinna ei lisanud, küll aga on läkitusel, mis sai saadetud ära.

 3. Tänan kõiki toetuse eest ning ma usun, et seda teeb ka õp Pille. Minu mälu on pikk ning ma ei unusta neid, kes õige asja eest väljas olid. Need inimesed võivad ka edaspidi minuga arvestada. Samamoodi jätan meelde ma ka need inimesed, kes jäid ükskõikseks või olid õp Pille vastu, ärge palun minu poole pöörduge, kui teile liiga tehakse!

 4. Täna leidsin Maidla Kooli kodulehelt hoolekogu 6 protokolli, kus on antud hinnang neile saadetud kirja kohta:

  “Hoolekogu avaldas arvamust, et õpetaja eest võib alati seista, kui see on põhjendatud.
  Hetkel jääb arusaamatuks, miks õpetaja isiklikult pole Töövaidluskomisjoni, vallavalitsust või hoolekogu teavitanud sellistest rikkumistest tema suhtes. Direktor andis selgitusi, et kirjas toodud faktid ei ole tõesed, vaid on umbmäärased ning kokkulepped tööandja ja õpetaja vahel olid teistsugused.
  Direktor andis selgitusi, et kinnitatud nimekirja koopia väljasõidu kohta on olemas. Lastega sõitsid kaasa õpetaja, õpetaja abi ja kaks lapsevanemat.

  Otsus: Hoolekogu seisukoht:
  Õpetajal on õigus ennast kaitsta, kui ta tunneb, et ta õigusi on kahjustatud ning pöörduda
  vastava ametiasutuse poole, kellel on õigus uurida ning nõuda selgituskirju osapooltelt ning teha vastavaid otsuseid.”

  1. Võin vastata, miks õpetaja ei ole pöördunud hoolekogu poole – sellepärast et tegemist grupi inimestega, kelle vaated on kallutatud ning erapooletus enam kui küsitav. Minu silmis on hoolekogu kogu oma koosseisuga:

   Merit Männi,
   Helen Murula,
   Merle Murula,
   Merike Hobolainen,
   Virje Härm,
   Merle Tarum

   oma lugupidamise täielikult kaotanud, sest ühelgi neist ei ole olnud ideid, kuidas asju paremaks muuta, küll aga soov ära teha! Kui juba hoolekogu liikmed saadavad ise hoolekogusse kaebusi ja arutavad siis neid omavahel, siis on asi ikka väga vale!
   On üks hea ütlus: “Anna meile inimene ja meie leiame paragrahvi”, see tähendab seda, et kõik me eksime igapäevaselt väga paljude reeglite vastu, asi on selles, kuidas nendele reageeritakse.
   Hetkel on seis selline, et 26 inimest arvavad, et kui hoolekogu liikmed koos oma sugulastega jätkavad kaebuste kirjutamist ja arutamist, siis võivad nad seda oma suguvõsa kokkutulekul teha!

 5. Täna kuulsin ma sellest, et Pille Kekki vastu oli samal ajal koostatud ühisavaldus, millele kirjutasid alla kõik lasteasutuse töötajad! Selline seisukoht tuli mulle üllatusena ning kas kõik allakirjutanud jagasid tõesti seda seisukohta või läksid teistega lihtsalt kaasa?
  Ise ei ole selle dokumendiga kahjuks tuttav…

 6. Pingback-viide: uljam | Klassileht

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.